palette
شرایط ثبت مقاله
راهنمای ورود به سامانه

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای سنجش از دور و GIS ایران داشته اید؟
رفتن به صفحه ورود

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صفحه ثبت نام بروید.

جهت ارسال مقاله و اطلاع از وضعیت آن و ورود به سامانه لازم است، ثبت نام کنید..

راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی

راهنماي تدوين مقالات در نشریه علمی و پژوهشی "سنجش از دور و GIS ایران"

فایل تعهدنامه

 از نویسندگان و پژوهشگران گرامي تقاضا مي‌شود براي جلوگيري از تأخير در داوري مقالات و انتشار به‌موقع آن در نشریه، پيش از ارسال مقاله به نكات زير توجه فرمايند.

نشریة علمی- پژوهشی "سنجش از دور و GIS ایران" وابسته به انجمن "سنجش از دور و GIS ایران" و دانشگاه شهید بهشتی، به‌منظور گسترش و ارتقاي فرهنگ پژوهش، انتشار نتایج پژوهش‌های علمی، رشد آگاهی، توسعة علمی و دانش تخصصی در زمینة علوم سنجش از دور و GIS و کاربردهای آنها و نيز کمک به ایجاد همکاری علمی ميان پژوهشگران این زمینه‌ها در داخل و خارج کشور، انتشار مي‌يابد. از دانش‌پژوهان دعوت می‌شود مقاله‌های علمی- پژوهشی خود را در اختیار اين نشریه قرار دهند. نشریة "سنجش از دور و GIS ایران" مقالاتی را بررسی، داوری و چاپ مي‌كند که:

1-      مقاله یا بخشی از آن قبلاً به هر شکلی در نشریات علمی ديگر چاپ نشده باشد.

2-      برای چاپ هم‌زمان به نشریة دیگری ارسال نشده باشد.

3-      مقاله حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.

4-      نوآوری مقاله در بخش چکیده فارسی و دیگر بخش‌های مقاله تبیین شده باشد.

5-      همراه با درخواست کتبی از سردبیر برای بررسی و چاپ مقاله در نشريه از سوي نویسندة عهده‌دار مكاتبات باشد. نویسنده در این نامه شرايط قیدشده در بندهای یک تا سه را اعلام و همراه مقاله ارسال مي‌كند.

6-      اسامی، آدرس، شماره تلفن، دورنگار و پست الکترونیک نویسندگان در فایلی جداگانه مطابق با فرمت (كه در ادامه شرح داده مي‌شود) ارسال و از ذکر این اطلاعات در فایل مقاله خودداری شده باشد.

7-      متن کامل مقاله در فایل جداگانه بدون ذكر نام و آدرس نویسندگان مطابق با فرمت (كه در ادامه شرح داده مي‌شود) ارسال شده باشد.

8-      تمامي صفحات پشت سرهم شماره‌گذاری شده و شمارة سطرها نیز به‌صورت پیوسته وارد شده باشد.

 

در مرحلة بعد، نویسندة عهده‌دار مکاتبات تا یک ماه پس از وصول مقاله از سوي دفتر نشریه، یادداشتی را دریافت مي‌کند که در آن مشکلات تطابق فرمت مقالة تدوینی با دستورالعمل حاضر اعلام شده است. در این مرحله نویسندگان موظف‌اند تمامي اشکالات را برطرف و مقاله را مجدداً ارسال كنند. درصورتی‌که طی دو مکاتبه از طرف نشریه، مقاله فرمت لازم برای داوری را کسب نکند، نشریه مي‌تواند مقاله را از دستورکار خارج كند.

درصورتی‌که مقاله در فرمت مورد قبول نشریه باشد، کد پیگیری برای آن صادر و از سوي دفتر نشریه به نشاني نویسندة عهده‌دار مكاتبات ارسال خواهد شد. حداکثر چهار ماه پس از آخرین ارسال مقاله، نویسنده نامه‌ای دریافت مي‌کند که حاوي ديدگاه‌هاي هیئت تحریریه و نکات اصلاحی داوران برای بالابردن کیفیت علمی مقاله است. نویسندة عهده‌دار مكاتبات حداکثر سه ماه پس از دریافت این نامه فرصت دارد تا اشکالات تعیین‌شده را برطرف و یا پاسخ علمی لازم را برای آنها تهیه و مقالة اصلاح‌شده را مجدداً به دفتر نشریه ارسال كند. درصورتی‌که نظر داوران بر این باشد که تمام یا بخشي از اشکالات تعیین‌شده برطرف نشده است، سردبیر مي‌تواند مقاله را برای رفع اشکال به نویسنده بازپس دهد. درصورتی‌که نویسندة عهده‌دار مكاتبات در مدت تعیین‌شده اصلاحیه را ارسال نکند، دفتر نشریه مقاله را بایگانی مي‌كند و داوریِ مجدد آن مستلزم ثبت مقاله به‌عنوان مقالة جدید خواهد بود.

 

داوري

تمامي مقالات رسیده به دفتر نشریه پيش از چاپ، داوری خواهند شد و هیئت تحریریه در انتخاب داور مخیر است. با این‌حال نویسندگان می‌توانند چهار نفر از استادان دانشگاه‌ یا افراد متخصص در زمینة تحقیق را برای داوری مقاله معرفی كنند و هیئت تحریریه در انتخاب داور از ميان افراد معرفی‌شده یا متخصصان ديگر، کاملاً آزاد خواهد بود. در معرفی داوران پیشنهادی لازم است که ضمن اعلام اسامی کامل افراد، کلیه اطلاعات ايشان از قبیل نشاني محل کار، شماره تلفن همراه یا ثابت، و نشاني پست الکترونیکی نيز پیوست شود.

هزینة داوری و صفحه‌آرایی

هزینة داوری و صفحه‌آرایی هر مقاله دو میلیون ریال است. نویسندگان مي‌بايست این مبلغ را تأمین و به حساب نشریه واریز كنند و کد رهگیری آن را به دفتر نشریه ارسال كنند. بدیهی است که نشریه از چاپ یا ارسال گواهی پذیرش مقالاتی که هزینه‌ها را پرداخت نكنند معذور خواهد بود. همچنین هزینة چاپ صفحه‌هاي رنگی نقشه‌ها، نمودارها، و عکس‌ها در مقاله بر عهدة نویسنده(گان) است. این هزینه پس از برآورد دفتر نشریه اعلام مي‌شود و ‌باید از طریق سامانة شتاب به حساب نشریه پرداخت و کد رهگیری آن به دفتر نشریه ارسال شود. طبق مقررات نشریه، تنها یک نسخه چاپ رنگی به آدرس نویسندة عهده‌دار مكاتبات ارسال خواهد شد. دريافت نسخه‌های بیشتر از سوي نویسندگان محترم با پرداخت هزینه مطابق با اعلام دفتر نشریه، امكان‌پذير خواهد بود.

کلیة پرداخت‌ها باید با واريز به حساب شماره 0342060897 نزد بانک تجارت به‌نام "انجمن سنجش از دور و GIS ایران" از طریق سامانه شتاب انجام شود و کد رهگیری به دفتر نشریه اعلام گردد. مدارک دال بر هزینة پرداختی باید حاوی نام نویسندة عهده‌دار مكاتبات و /یا کد رهگیری مقالة اعلام‌شده از طرف نشریه باشد.

 

راهنمای تدوین مقاله

نویسندة عهده‌دار مكاتبات فایل اصلی مقاله را از طریق سامانه ارسال مي‌كند. تدوین مقاله بايد با 30 سطر در هر صفحه انجام گیرد و در هر طرف 5/2 سانتی‌متر حاشیة خالی منظور گردد، حداکثر تعداد صفحات مقاله با جدول‌، نمودار، عکس و نقشه نيز 20 صفحه است. استادان محترم مقالات نقد کتاب را در یک الی دو صفحه تنظیم و ارسال كنند. تایپ مقاله با قلم نازنين فونت 12، تحت نرم‌افزار Word (2003-2007) انجام گیرد. در صورت لزوم شكل‌ها و تصويرها با دقت dpi600-300 اسکن شود و در مقاله قرار گیرد. ساختار تدوین مقالات پژوهشی در دو فایل جداگانه "مشخصات نویسندگان" و "مقاله" به شرح زير است. مقالات فقط به زبان فارسی پذیرفته می‌شوند.

 

الف) فایل اسامی نویسنده(گان) مقاله

-          عنوان مقاله (فارسي و انگليسي)

-          نام، نام خانوادگی، رتبة علمي و نام مؤسسه يا محل اشتغال نويسنده يا نويسندگان به فارسي و انگليسي ذکر گردد (از بيان عنوان «هيئت علمي» به‌عنوان رتبة علمي خودداري شود). نويسندة عهده‌دار مكاتبات با ستاره مشخص شود.

-          نشاني كامل نويسندة عهده‌دار مكاتبات شامل: نشاني پستي، شمارة تلفن همراه و ثابت، شمارة دورنگار و نشاني پست الكترونيكي به فارسي و انگليسي ذکر شود.

 

ب) فایل مقاله

در فایل مقاله هیچ نوع اطلاعاتی از مشخصات نویسندگان یا نشاني و ديگر مشخصات آنها ذکر نشود. این امر باید در کلیه فایل­ها و نام فایل مقاله نیز رعایت شود. همچنین مقاله ارسالی بصورت تک ستونه تهیه و ارسال گردد.

-          عنوان مقاله به فارسی

عنوان مقاله باید گویای محتوای مقاله باشد و خواننده را جلب كند. عنوان باید کوتاه و خلاصه انتخاب شود و در عين حال حاوی اطلاعات مفید برای خواننده باشد. از كوته‌نوشت و روابط ریاضی در عنوان استفاده نشود.

-          چکیدة فارسی

چکیدة فارسي، خلاصه‌ای گویا از محتویات مقاله است و حداکثر در 250 كلمه در یک پاراگراف به‌گونه‌اي تدوین مي‌شود که تصویری از مقاله را برای خواننده ایجاد كند. چکیده مي‌بايست شامل تعریف مسئله، ضرورت تحقیق، کارهای انجام‌شده، روش تحقیق و نوآوری، داده‌های مورد استفاده و تجزیه وتحلیل نتایج کمی به‌دست آمده باشد. در چكيده از ذکر هرگونه مرجعی خودداری مي‌شود.

-          کلیدواژة فارسی

حداکثر پنج واژة فارسی در زمینة موضوع، نوآوری و یا دیدگاه‌های مقاله ذکر شود.

-          عنوان انگلیسی

عنوان انگلیسی مقاله باید ترجمة دقیق عنوان فارسی مقاله باشد.

-          چكيدة انگلیسی

چكيدة انگلیسی مقاله در یک صفحه تنظیم مي‌گردد و لازم است ترجمة عینی مطالب چکیدة فارسی باشد. این بخش برای دستیابی به مقاله از طریق پایگاه‌های اطلاعات علمی اهمیت دارد و تنظیم مناسب آن مي‌تواند معرف مقاله به زبان انگلیسی باشد.

-          كليدواژة انگلیسی

کلمات کلیدی مي‌توانند ترجمة کلمات فارسی و یا دیگر کلمات مناسب برای جست‌وجوی مقاله باشند.

-          مقدمه

ديدگاه‌هاي نویسنده(گان) در دو تا سه سطر در زمینه و سابقة تحقیق در ابتداي مقدمه برای خوانندگان بیان مي‌شود. "مقدمه" برای ارائه اطلاعات بررسی‌ها و تحقیقات گذشتگان درخصوص تحقیق حاضر تنظیم مي‌گردد و با بررسی منابع جدید و معتبر چاپ‌شده تهيه مي‌شود. از گزارش‌های چاپ‌نشده، متونی که مؤلف آنها مشخص نیست و یا دستورالعمل‌های دروس آزمایشگاهی استفاده نكنيد. از ذکر منابعی که یادداشت‌های شخصی و یا مکاتبات خصوصی‌اند، خودداری فرماييد. پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد مي‌بايست فقط در زیرنگاشت صفحه‌ای آورده شوند که در متن به آن ارجاع داده شده است و از ذکر پایان‌نامه‌ها در فهرست منابع پايان مقاله خودداری كنيد. بهترست در تدوین مقاله از پايان‌نامه‌ها به‌صورت خیلی محدود استفاده شود. هیچ نوع اطلاعات بخش نتایج و یا بحث در بخش مقدمه ارائه نگردد. مطالب بخش بررسی منابع، با افعال زمان حال ساده بیان شوند. آخرین پاراگراف مقدمه را به ذکر هدف یا اهداف تحقیق اختصاص دهيد، و آن را به‌طور دقیق و واضح و البته خلاصه برای خواننده بیان كنید.

-          مواد و روش‌ها

در پاراگراف بخش مواد و روش‌ها، منطقة مورد مطالعه با استفاده از نقشه‌ای واضح معرفی مي‌شود. در این بخش مختصات جغرافیایی گوشة شمال‌غرب و جنوب‌شرق منطقه ذکر مي‌گردد و اسامی جغرافیایی به‌کاررفته در متن مقاله که برای درک مطلب مورد نیاز است، روی نقشه معرفی مي‌شوند. محل منطقه نيز روی نقشة کشور علامت‌گذاری و مشخص مي‌گردد.

داده‌های ماهواره‌ای استفاده‌شده در تحقیق، بعد از پاراگراف معرفی منطقة مورد مطالعه، با ذکر نوع سکو، سنجنده، باندهای استفاده‌شده، تاریخ دريافت داده و مواردي از اين دست به‌طور کامل و خلاصه معرفی مي‌شود.

روش کار باید دقیق و گویا به‌گونه‌ای تدوین گردد که خواننده بتواند با همان روش ارائه‌شده، کار مشابه را انجام دهد و به نتیجة مشابه دست یابد. از ذکر مطالب، به شکل بررسی منابع به‌عنوان توضیح روش کار خودداری شود، چنین مطالبی را مي‌توان در بخش مقدمه توضیح داد و در بخش مواد و روش‌ها نکات اجرایی استفاده‌شده در تحقیق معرفی شوند و منابع استفاده‌شده نيز ارجاع داده شوند. از ارائه نتایج بررسی و یا هر نوع بحث در این بخش خودداری گردد. در بخش مواد و روش‌ها کلیة شاخص‌های به‌کاررفته، سمبل‌ها، روش دقیق آنالیز تصاویر، روش‌های رگرسیونی و آماری اعمال‌شده، نحوة ارزیابی و کنترل‌های میدانی و روش‌های اعتبارسنجی نتایج مطالعه به‌طور دقیق بیان گردد. اگر از روش‌های فیزیکی، تجزیة شیمیایی، اندازه‌گیری‌های میدانی و مانند اينها در تحقیق استفاده شده است، روش‌های آنالیز و بررسي به‌طور دقیق و در صورت استفاده از روش‌های ذکرشده در منابع با ذکر منبع، شرح داده شود. برای ذکر روش کار اعمال‌شده از افعال در زمان گذشتة ساده و به‌صورت مجهول استفاده شود. از ذکر نام نرم‌افزارها خودداری گردد مگر در مقالاتی که در آنها نرم‌افزار طراحی شده‌اند می‌توان برای مقایسه نام آنها را ذکر كرد.

-          نتایج

دستاوردها و یافته‌های تحقیق، نتایج محسوب مي‌شوند که به‌صورت نقشه، نمودار، جدول و عکس ارائه می‌شوند. متناسب با ترتیب ارائه نقشه‌ها، نمودارها و ديگر تصاوير، نتایج تحقیق هم ارائه مي‌شوند. از ارائه هر نوع بحث و نتیجه‌گیری یا مطالب بررسی منابع در بخش "نتایج" مي‌بايست خودداری شود. درصورت تشخیص نویسندگان به ارائه این بخش همراه با بخش بحث، مي‌توان "نتایج و بحث" را در هم ادغام و هم‌زمان تدوین كرد. برای ذکر نتایج از افعال در زمان گذشته ساده استفاده مي‌شود.

 

-          جدول‌ها و شکل‌ها

نوشتة جدول‌ها، نقشه‌ها، نمودارها و كلية تصاوير باید کاملاً واضح و خوانا باشد. درصورتی‌که مثلاً مختصات نقشه ناخواناست، از درج آن خودداري و نقشه بدون مختصات ارائه شود. نقشه‌ها، نمودارها و عکس‌ها را تحت عنوان "شکل" نام‌گذاري كنيد و براي تمامي آنها شماره تعیین كنید. برای شرح جدول‌ها و شکل‌ها در متن از زمان حال ساده استفاده شود، مثل: "جدول 1 نشان مي‌دهد ...". براي جدول‌ها جداگانه شماره تعيين شود و به‌ترتیب ظهورشان در مقاله شماره‌گذاری گردند و در نزدیک‌ترین جایی‌که برای نخستین بار در متن به آنها اشاره مي‌شود، ارائه گردند. هر کدام از شکل‌ها و جدول‌ها عنوان مشخص و گویا داشته باشند و اطلاعات مشابه و یا موازی ارائه نكنند ـ‌داده‌های جدول به‌صورت نمودار نشان داده نشود. عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان شکل‌ها در زیر آنها قرار گيرد و از آوردن عنوان در داخل کادر و همراه شکل و یا داخل جدول خودداری گردد. از حداقل ممکن تعداد شکل و جدول در مقاله استفاده كنید. عنوان شکل‌ها باید گویای نکته‌ای باشند که نویسنده می‌خواهد به خواننده منتقل كند. جدول‌ها و شکل‌ها متناسب با عرض صفحة نشریه تدوین شود به‌طوری‌که شکل‌ها و جدول‌هاي کوچک متناسب با یک ستون مقاله 7 سانتی‌متر و شکل‌ها و جدول‌های بزرگ‌تر 5/14 سانتی‌متر بیشتر نباشند. شکل‌ها و جدول‌ها روی لوح فشرده در پوشة جداگانه، همراه مقاله ارسال شوند. اگر شرح ستون‌های جدول طولانی است و اندازه آن را افزایش مي‌دهد، با نوشتن علائم اختصاری آن را کوتاه‌تر کنيد و علائم اختصاری را در زیر جدول با استفاده از اعداد ایتالیک با فرمت توانی و یا اندیس شرح دهيد. خطوط افقی و عمودی جدول را حذف و فقط سه خط افقی را كه عبارت‌اند از حد بالا و پایین جدول و خط زیر سطر شرح ستون‌ها رسم كنيد. از رنگی‌کردن سطرهای جدول خودداری كنيد.

-          فرمول‌نویسی

فرمول‌ها مي‌بايست به‌صورت ریاضی و با علائم اختصاری نوشته شوند و در زیر هر فرمول تمامي علائم اختصاری و یا متغیرها معرفی گردند. براي نام‌بردن از فرمول‌ها از واژة رابطه استفاده شود و به‌ترتیب ظاهرشدن در متن مقاله شماره‌گذاری شوند. لازم است تمامي رابطه‌ها شماره‌گذاري شوند و شمارة آنها در سمت راست‌شان به‌صورت "رابطه (1)" نوشته شود. از نوشتن تکراری رابطه خودداری شود و هر جا که لازم است شمارة آن ذکر گردد.

-          اسامی علمی گیاهان

اسامی علمی گیاهان و یا جانوران باید با فونت ایتالیک و طبق روش خاص و مرسوم آن در بیولوژی نوشته ‌شود، که شامل اسم جنس، اسم گونه و اسم مؤلفِ گونه می‌گردد. اسم مؤلفِ گونه و نیز تیره‌های گیاهی و یا جانوری ایتالیک نوشته نمي‌شود.

-          بحث و نتیجه‌گیری

دو بخش "بحث" و "نتیجه‌گیری" مي‌توانند جداگانه یا با یکدیگر تحت یک عنوان تدوین شوند. اگر "نتایج و بحث" يك‌جا تدوین شده‌اند، بخش "نتیجه‌گیری" جداگانه ارائه خواهد شد. "بحث" در اينجا در جهت اهداف و فرضیه‌های ارائه‌شده در بخش "مقدمه" و "مواد و روش‌ها" در حدود نتایج تحقیق حاضر ارائه مي‌شود. مقایسة نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات اخیر و تازة دیگر محققان در منابع معتبر علمی الزامی است و مي‌بايست متناسب با محتوای مقاله انجام گیرد. ارائه مطالب و جمله‌هاي مشخص و روشن به‌دست‌آمده از دستاوردهای مطالعات نویسندگان مقالة حاضر در جهت تبین ایده‌های نو، و مواد و روش‌ها در بخش "بحث" الزامی است.

-          سپاس‌گزاری

تشکر و قدردانی از سازمان تأمین‌کنندة داده و یا هر نوع تسهیلات در پیشبرد مطالعة حاضر، در این بخش انجام می‌گیرد. چنانچه مخارج مالي پژوهش يا تهية مقاله از سوي مؤسسه‌اي تأمين شده باشد، بايد نام مؤسسه در پایان مقاله در قسمت تشکر و قدردانی پيش از فهرست منابع درج شود. تشکر نویسندگان یک مقاله از یکدیگر مرسوم نیست.

-          منابع

منابع در متن مقاله به‌صورت "نام خانوادگی و سال" به فارسی و انگلیسی مطابق هجی دقیق و همانند فهرست منابع برای مأخذ فارسی و انگلیسی در داخل پرانتز بیان مي‌شود. برای مقالات با یک یا دو نویسنده، نام خانوادگی آنها ذکر گردد. ولی برای مقالات با بیش از دو نویسنده، فقط نام خانوادگی نویسنده اول ذکر مي‌شود و کلمة "همکاران" برای مقالات فارسی و
"et al." برای مقالات انگلیسی به دنبال آن اضافه مي‌شود.

(علوی‌پناه، 1385)؛ (فرج‌زاده اصل و محمودی، 1390)؛ (محمودی و همکاران، 1390)؛ (Khorram et al., 2012)؛ (Kwok, 2014).

اگر در متن نام نویسنده در ابتداي جمله براي نقل‌قول ذکر مي‌شود، نام نویسنده را در ابتدا و سپس سال را داخل پرانتز بیان کنید: "محمودی و همکاران (1390) ارزیابی مقادیر روی را با ... توصیه می‌کنند".

از پرانتز فقط برای ذکر منابع در متن استفاده شود. استفاده از پرانتز برای توضیح و یا شرح مطلبی در متن رایج نیست، لذا از ذکر هر نوع مطلبی در پرانتز خودداری شود.

منابع پايان مقاله به‌ترتیب الفبا و به فارسی و انگلیسی تدوین شوند. همة منابعي كه در متن به آنها ارجاع داده شده است مي‌بايست در فهرست منابع ارائه گردند و منابع ذکرشده در این فهرست نيز مي‌بايست در متن استفاده شده باشند. منابع ارائه‌شده باید برای عموم خوانندگان دردسترس باشند، از اين‌رو به یادداشت‌های خصوصی، مکاتبات شخصی و مواردي كه پيش‌تر اشاره شد، ارجاع داده نشود. نویسنده‌(گان) موظف‌اند صرفاً به مقالاتی ارجاع دهند که شخصاً آنها را مطالعه کرده‌اند. ابتدا منابع فارسي و پس از آن منابع انگليسي هريك به‌ترتيب حروف الفبا ذكر مي‌شوند:

الف) مجله فارسی:

فرج‌زاده اصل م.، ع. محودی، 1390، پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی با کمک الگوریتم‌های فازی عصبی (مطالعة موردی: استان زنجان)، سنجش از دور و GIS ایران، سال سوم، شماره اول، صص. 17-1.

محمودی ش.، م.نادری، ج. محمدی، 1390، قابلیت استفاده از داده‌های ماهواره IRS-P6LISS-III برای تعیین خاک‌های آلوده به روی، سنجش از دور و GIS ایران، سال سوم، شماره سوم، صص. 60-49.

ب) کتاب فارسی:

علوی‌پناه س.ک.، 1385، سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

ج) مجله غیرفارسی:

Kwok, R., 2014, Declassified High-resolution Visible Imagery for Arctic Sea Ice
Investigations: An overview, Remote Sensing of Environment, 142: 44-56.

د) کتاب غیرفارسی:

Khorram, S., Koch, F.H., van der Wiele, C.F., Nelson, S.A.C. 2012, Remote Sensing,
Springer, London.

ه) فصلی از کتاب

Chen, X., Giri, C.P., Vogelmann, J.E., 2012, Land-Cover Change Detection, In: Remote
Sensing of Land Use and Land Cover: Principals and Applications
, Edited by: Giri C.P.,

Taylor & Francis, New York, PP. 153-176.

 

-          پاورقی (زیرنگاشت)

ذکر مطالب در پاورقی بلامانع است.

-          توجه

مسئولیت صحت و اعتبار علمی مطالب برعهدة نویسنده‌(گان) مقاله است. مقاله‌ها به‌ترتیب تاریخ ارسال‌شان به نشریه بررسی می‌گردند. حق چاپ مقاله پس از پذیرش هیئت تحریریه، در انحصار "نشريه سنجش از دور و GIS ایران" خواهد بود.

فایل‌های مقاله از طریق سامانه پند نشریات دانشگاه شهید بهشتی ارسال گردد. آدرس پستي نشریه براي اطلاع نویسندگان محترم عبارت است از: "تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انجمن سنجش از دور و GIS ایران، دفتر نشريه سنجش از دور و GIS ایران".

مقررات ارسال مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

  • مقاله طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری که در راهنمای نویسندگان  وجود دارد، نگارش شده است و مقررات مربوط به تضاد منافع و حریم خصوصی را رعایت کرده ام.

متن حفظ حریم خصوصی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

هزینه برای نویسنده

این مجله هزینه های زیر برای نویسندگان در نظر می گیرد

هزینه انتشار مقاله: 2000000 (IRR)
در صورت پذیرش این مقاله برای چاپ لازم است که هزینه چاپ آنرا پرداخت نمائید.