palette
مسیریابی خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم NSGA-II
عبدالمطلب رستگار, علی منصوریان, محمد طالعی, دیاکو یاری, سارا بهشتی‌فر

چکیده

 

روش‌هاي نوين بهينه‌سازي فرايند مسيريابي خطوط انتقال برق مي‌توانند بسياري از مسائل پيچيده‌اي را که تصميم‌گيران مسيريابي خطوط انتقال برق با آن مواجه‌اند، حل كنند. با توجه به گستردگي عوامل درگير در مسيريابي خطوط انتقال برق مي‌توان الگوريتم‌هاي تکاملي چندهدفه را به‌عنوان ابزاري مناسب در اين زمينه در نظر گرفت. در پژوهش حاضر با بهره‌گيري از الگوريتم تکاملي چندهدفه NSGA-II و با ارائة عملگرهاي ژنتيکي مناسب، به مسيريابي بهينة خط انتقال برق پرداخته شد. با نظر متخصصان صنعت برق در وزارت نیرو و برق منطقه‌ای مازندران، سه تابع هدف به‌منظور توليد مسير‌هايي با ويژگي‌هاي F1- کمترين هزينة اقتصادي، F2- کمترين تأثيرات سوء زيست‌محيطي و اجتماعي و F3- دسترسي و نگهداری راحت از خط انتقال، طراحي شده است. اجرا و ارزیابی مدل ارائه‌شده در بستر سامانة اطلاعات مکانی (GIS) نشان داد که این مدل توانایی بالایی در بهینه‌سازی توابع هدف دارد. مدل مذكور براي مسيريابي بين دو پست برق 400 کيلوولت ناريوران (شهر آمل) و حسن‌کيف (شهر کلاردشت) در برق منطقه‏اي مازندران اجرا شد. نتایج تحقيق، بهبود میانگین 15درصدی مقادیر توابع هدف را در مقایسه با مسیر موجود نشان مي‌دهند.

    كلید‌واژه‌ها: مسيريابي، انتقال برق، NSGA-II،GIS.

 


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.