اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آبتین, الهام, دانشگاه زابل (Iran, Islamic Republic of)
آبکار, علي‌اکبر, استاديار ‌گروه مهندسي سنجش از دور، دانشکدة مهندسي نقشه‌برداري، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
آبکار, علي‌اکبر, استاديار دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکدة مهندسي نقشه‌برداري
آبکار, علی اکبر, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
آذری, حمید, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
آرخی, صالح, دانشگاه گلستان (Iran, Islamic Republic of)
آزموده اردلان, علیرضا, استاد دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشكده‌های فنی، دانشگاه تهران
آقابابایی, حسین, دانشجوی دکتری گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکدة ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آقامحمدی, حسین‌, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
آل شيخ, علی اصغر, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
آل شیخ, علی اصغر, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
آل شیخ, علی اضغر, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
آل‌شیخ, علی‌اصغر, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
آل‌شیخ, علی‌اصغر, دانشیار گروه GIS دانشکدۀ نقشه‌‌برداری(ژئودزی و ژئوماتیک)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ا

ابراهيمي خوسفي, زهره, دانشگاه کاشان (Iran, Islamic Republic of)
ابراهيمي خوسفي, محسن, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیمی, بابک, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیمی خسفی, زهره, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیمی خوسفی, محسن, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیمی خوسفی, محسن, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیمی هروی, بهروز, کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز
ابکار, علی اکبر, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
احمدآبادی, علی, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, حسن, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, عباس, استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

1 - 25 (571)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>