عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1395 آثار ترکیبات بیوفیزیکی در شکل‌گیری جزایر حرارتی شهری (مطالعة موردی شهر مشهد) چکیده   PDF
محمود احمدی, عباسعلی داداشی رودباری
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 آشکارسازي تغييرات مناطق شهري مبتني بر شبکه‌هاي عصبي، ويژگي‌هاي مکاني و الگوريتم ژنتيک با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي بزرگ‌مقياس چکیده   PDF
فرامرز سرمدي, حمید عبادی, علي محمدزاده
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1389 آشکارسازی تغییرات ژئومورفیک مسیر رودخانه کارون، با استفاده از داده‌های GIS و RS (بازه شوشتر تا اروندرود) چکیده   PDF
جعفر مرشدی, سیدکاظم علوی‌پناه
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1393 آشکارسازی خودکار تغییرات در تصاویر ماهواره‌ای چندزمانه مبتنی بر حد آستانه‌گذاری با الگوریتم بهینه‌سازی توده ذرات چکیده   PDF
وحید صادقی, حمید عبادی, محمودرضا صاحبی, یاسر مقصودی, فرشید فرنود احمدی
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1391 آشکارسازی لبه در تصاویر SAR بر مبنای الگوریتم فرکتال- فازی چکیده   PDF
حسین اقابابایی, جلال امینی
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 اتصال خودکار بريدگي‌‌ها در شبکة راه‌‌هاي استخراج‌شده به‌وسيلة الگوريتم‌‌هاي استخراج راه با استفاده از تکنيک‌‌هاي تبديل رادون و درون‌يابي اسپلاين چکیده   PDF
علي‌اکبر متکان, محمد حاجب, محمد اسلامي
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1392 ارائه روشی ابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی تخصیص مصدومان زلزله به مراکز درمانی چکیده   PDF
حسین‌ آقامحمدی, محمد‌سعدی مسگری, سعید خسروی خسروی
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1391 ارائه روشی ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی «فروشنده دوره گرد» چکیده   PDF
محمدرضا رجبی, علی منصوریان, محمد طالعی, عباس علیمحمدی سراب
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1388 ارائه روشی برای طبقه بندی داده های ابرطیفی AVIRIS ، با استفاده از استخراج ویژگی و ترکیب طبقه بندی کننده ها چکیده   PDF
مجید رحیم زادگان, محمدرضا مباشری, محمدجواد ولدان زوج, یاسر مقصودی مهرانی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1388 ارائه روشی ترکیبی از شبکه های عصبی نظارت شده و نظارت نشده در طبقه بندی تصاویر سنجش از دور چکیده   PDF
عطاءالله حدادی, محمدرضا صاحبی, مهدی مختارزاده, هیرش فتاحی
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1392 ارائه روشی ترکیبی مبتنی بر بهینه سازی جمعیت مورچه ها و الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله فروشنده دوره گرد در GIS چکیده   PDF
ندا کفاش چرندابی, علی‌اصغر آل‌شیخ, گلبرگ کامروز خدایار
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1388 ارائه روشی مبتنی بر ماشین های بردار پشتیبان و مورفولوژی ریاضی به منظور آشکارسازی راه های شهری از داده های لیزر اسکنر هوایی چکیده   PDF
علی اکبر متکان, علی محمد زاده, سعید صادقیان, محمد حاجب
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1389 ارائه سرویس های مکانی تعامل پذیر در نمایش و پردازش مشاهدات سنجنده ها (مورد مطالعاتی: سنجنده های آلودگی هوای تهران) چکیده   PDF
محمد ابراهیم پورعزیزی, علی اصغر آل شیخ
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1389 ارائه سرویس‌های مکانی تعامل‌پذیر در نمایش و پردازش مشاهدات سنجنده‌ها (مورد مطالعاتی: سنجنده‌های آلودگی هوای تهران) چکیده   PDF
محمدابراهیم پورعزیزی, علی‌اصغر آل‌شیخ
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1389 ارائه شاخص بی نظمی برای بهبود عملگر میانگین وزنی مرتب شدهدر تصمیم گیری های چند معیاره مکانی چکیده   PDF
علی اصغر آل شیخ, محمد حسن وحیدنیا, حسین حسینی
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1388 ارائه مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی مبتنی برGIS به منظور ارزیابی سازگاری کاربرهای شهری چکیده   PDF
محمد طالعی, محمدسعدی مسگری, شهرام محمد حسینیان
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1388 ارائه مدلی GIS مبنا برای برنامه ریزی کاربری اراضی منطقه ای(منطقه مورد مطالعه : شهرستان برخوار و میمه) چکیده   PDF
محمد کریمی, محمدسعدی مسگری
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1395 ارائه و ارزیابی مدل جدید مکانی‌ـ زمانی انتشار ریزگردها در مقیاس منطقه‌ای(DustEM) چکیده   PDF
الهام خدابنده‌لو, عباس علیمحمدی سراب, ابوالقاسم صادقی نیارکی, علی درویشی بلورانی, علی‌اصغر آل‌شیخ
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1390 ارائه یک روش بدون نظارت در شناسایی تغییرات تصاویر SAR با استفاده از الگوریتم ژنتیک چکیده   PDF
بهشید خدایی, جلال امینی, مهدی مؤمنی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1394 ارائۀ روشی برای اصلاح نوفۀ نواری آشکارسازها در تصاویر اخذشده به‌وسیلۀ سنجندۀ TM ماهوارۀ لندست 5 چکیده   PDF
محمدرضا مباشری, عرفان امرائی
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1394 ارائۀ روشی جديد مبتنی بر آناليز بردار تغييرات جهت بهبود نتايج فرايندآشکارسازي تغييرات چکیده   PDF
حسين صادقي, علي حسيني پور, روزبه شاد
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 ارزيابي تأثير شرايط پارامتري مختلف روش‌هاي ماهواره‌اي SEBAL، METRIC و TVT در برآورد تبخير-تعرق واقعي (مطالعة موردي: اهواز شمالي) چکیده   PDF
هادي تاجي, نعمت‌الله کریمی, سعید مرید
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1393 ارزيابي دقت زنجيرة مارکوف در پيش‌بيني تغييرات پوشش گياهي با استفاده از سنجش از دور و سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي چکیده   PDF
وحيد راهداري
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1393 ارزيابي و بهينه‌سازي روش سالومونسون و همکاران در برآورد سطح پوشش برف حوزه‌هاي کرج و لتيان چکیده   PDF
علي‌اکبر متکان
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1392 ارزيابي و توسعه الگوريتم معاوضه پيكسلي به منظور تهيه نقشه پوشش اراضي در سطح زيرپيكسل با استفاده از تصاوير چندطيفي چکیده   PDF
ميلاد نيرومند جديدي, محمودرضا صاحبي صاحبي, مهدی مختارزاده
 
1 - 25 (231) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>