جزئیات نویسندگان

آبتین, الهام, دانشگاه زابل, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 3, شماره 2: تابستان 1390 - علوم پایه
    پایش تغییرات کاربری و پوشش اراضی پناهگاه حیات وحش هامون، طی سال های 1365 تا 1388 با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سامانه های اطلاعات جغرافیایی
    چکیده  PDF