جزئیات نویسندگان

احمدی, حسن, دانشگاه تهران, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 6, شماره 3: پاییز 1393 - علوم پایه
    استفاده از عکس هوایی و قابلیت‌های GIS در برآورد رشد طولی فرسایش خندقی مطالعة موردی: حوزة آبخیز سمل، استان بوشهر
    چکیده  PDF