جزئیات نویسندگان

آرخی, صالح, دانشگاه گلستان, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 5, شماره 3: پاییز 1392 - علوم پایه
    مقایسه روش های طبقه‏بندی پیکسل پایه و شیءگرا در تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از داده‏های ماهواره ای
    چکیده  PDF