جزئیات نویسندگان

آل‌شیخ, علی‌اصغر, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, Iran, Islamic Republic of

 • دوره 5, شماره 3: پاییز 1392 - علوم پایه
  ارائه روشی ترکیبی مبتنی بر بهینه سازی جمعیت مورچه ها و الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله فروشنده دوره گرد در GIS
  چکیده  PDF
 • دوره 2, شماره 3: پاییز 1389 - مقالات
  ارائه سرویس‌های مکانی تعامل‌پذیر در نمایش و پردازش مشاهدات سنجنده‌ها (مورد مطالعاتی: سنجنده‌های آلودگی هوای تهران)
  چکیده  PDF
 • دوره 2, شماره 3: پاییز 1389 - مقالات
  طراحی و ایجاد یک سیستم استنتاج فازی، با به‌کارگیری خوشه‌بندی فازی و الگوریتم ژنتیک در محیط GIS (مطالعه موردی: مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت)
  چکیده  PDF