جزئیات نویسندگان

ابراهيمي خوسفي, محسن, دانشگاه تهران, Iran, Islamic Republic of

  • دوره 6, شماره 4: زمستان 1393 - علوم پایه
    تعيين فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي خاک در تفکيک رخساره‌هاي کويري براساس روش ميانگين هندسي و تجميع لايه‌هاي اطلاعاتي سنجندة ASTER (مطالعة موردي: پلاياي طبس)
    چکیده  PDF