اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ت

تاجي, هادي, کارشناس ارشد مهندسي منابع آب، دانشگاه تربيت مدرس تهران
تباکی بجستانی, کاظم, دانشگاه صنعتی اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
تراهی, اصغر, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
تراهی, علی‌اصغر, استادیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشکدة علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران
تقوی, فرحناز, استادیار مؤسسۀ ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
تقی‌زاده, ایوب, مربی گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز
تمرتاش, رضا, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
تمرتاش, رضا, دانشگاه ساری (Iran, Islamic Republic of)
تمسکی, احسان, کارشناس ارشد بیابان‌زدایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
تناسان, محمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
تناسان, محمد, کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید بهشتی
توکلی‌راد, فاطمه, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)

1 - 12 (12)