اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ش

شاد, روزبه, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
شاد, روزبه, استاديار گروه عمران، دانشکده‌ي مهندسي، دانشگاه فردوسي، مشهد
شاد, عارفه, دانشگاه صنعتی امیرکبیر (Iran, Islamic Republic of)
شاهسونی, عباس, گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
شايگان, مهران, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
شاکری‌پور, مهرنوش, کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
شایان, سیاوش, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
شایگان, مهران, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
شایگان, مهران
شتایی, شعبان
شریعت مهیمنی, افشین, دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran, Islamic Republic of)
شریفی, محمد علی, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
شعبانی, مرتضی, دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
شفیعی, فرزانه, کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
شفیعی خورشیدی, فاطمه
شلیبی, میثم, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
شمس, مینا, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
شمعانیان, غلامحسین
شهرآئینی, سید محمد, استادیار گروه برق دانشکدۀ فنی و مهندسی دانشگاه گلستان
شهری, متین, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شهسواری, علی, دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي، دانشکدۀ جغرافيا، دانشگاه تهران
شکاري, محمدرضا, دانشگاه کاشان (Iran, Islamic Republic of)
شکریان, فاطمه, دانشگاه ساری (Iran, Islamic Republic of)
شکيبا, عليرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شکیبا, علیرضا, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)

1 - 25 (28)    1 2 > >>