اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عاشورلو, داوود, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
عاشورلو, داوود, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عاشورلو, داوود, استادیار مرکز مطالعات سنجش از دور و GIS، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
عامري, فاطمه, دانشجوي دکتري سنجش از دور، دانشکدۀ مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
عامری, فاطمه, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
عبادي, حميد, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
عبادي, حميد, دانشيار، دانشکدة مهندسي نقشه‌برداري، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
عبادی, حمید, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
عبادی, حمید, دانشیار گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، عضو قطب علمی فناوری اطلاعات مکانی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عبادی, حمید, دانشيار دانشکده مهندسي نقشه‌برداري، پژوهشکدة سنجش از دور، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
عباسی, اسماعیل, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
عباسی, ثریا, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
عبدالخانی, علی, کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالعظیمی, هادی
عبدالقادری بوکانی, نازنین, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
عبدی پور, مرتضی, کارشناس ژئومورفولوژی، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
عدیلی, اسماعیل, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
عربی, بهناز, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عرفانی فرد, سیدیوسف, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
عزت‌آبادي‌پور, حميد, مربي رشتۀ مهندسي نقشه‌برداري، دانشکدۀ مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي سيرجان
عزيز, جلال, دانشگاه گیلان (Iran, Islamic Republic of)
عزیزی, مسلم, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
عساکره, حسین, استاد گروه جغرافیا، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه زنجان
عفتي, ميثم, استاديار، گروه مهندسي عمران، دانشکدۀ فني دانشگاه گيلان، رشت
علائی مقدم, ساناز, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)

1 - 25 (48)    1 2 > >>