اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

س

سعدی مسگری, محمد, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
سعیدصبائی, مریم, دانشجوی دکتری محیط‌زیست، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سلامی شهید, ابراهیم, کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
سلطانی, علی, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
سلطانی‌فرد, هادی, استادیار دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه حکیم سبزواری
سلمان‌ماهینی, رسول, دانشیار گروه محیط‌زیست دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سلیمانی, کریم, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
سلیمانی, کریم, دانشگاه ساری (Iran, Islamic Republic of)
سلیمانی ساردو, الهام, دانش‌آموختة کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکدة کویرشناسی، دانشگاه سمنان
سيما, سميه, دانشگاه صنعتی شریف (Iran, Islamic Republic of)
سپهری, عادل, دانشگاه گرگان (Iran, Islamic Republic of)
سیف, عبداله, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)

ش

شاد, روزبه, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
شاد, روزبه, استاديار گروه عمران، دانشکده‌ي مهندسي، دانشگاه فردوسي، مشهد
شاد, عارفه, دانشگاه صنعتی امیرکبیر (Iran, Islamic Republic of)
شاهسونی, عباس, گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
شايگان, مهران, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
شاکری‌پور, مهرنوش, کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
شایان, سیاوش, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
شایگان, مهران
شایگان, مهران, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
شتایی, شعبان
شریعت مهیمنی, افشین, دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran, Islamic Republic of)
شریفی, محمد علی, دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (Iran, Islamic Republic of)
شعبانی, مرتضی, دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)

226 - 250 (571)    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>