عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 7, شماره 2: تابستان 1394 ارزيابي کيفيت شرب آب زيرزميني دشت لردگان با استفاده از شاخص GWQI در محيط GIS چکیده   PDF
ياسر استواري, حبيب‌الله بيگي هرچگاني, سيده سميرا حشمتي
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1395 ارزیابی آثار موجک پایه و تعداد سطوح تجزیه جهت تخمین نقشۀ تغییرات، با استفاده از الگوریتم موجک چکیده   PDF
روجا حسینی شفیع, عباس علیمحمدی, محمدحسن قاسمیان یزدی
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1395 ارزیابی استخراج ارتفاع درختان مناطق جنگلی برمبنای تداخل‌سنجی پلاریمتری راداری چکیده   PDF
حسین آقابابایی, محمودرضا صاحبی
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1391 ارزیابی بارش ماهواره ای 3B43 و مقایسه آن با مقادیر حاصل از تکنیک درون یابی کریجینگ چکیده   PDF
زهرا حجازی زاده, بهلول علیجانی, پرویز ضیاییان, مصطفی کریمی, سمیه رفعتی
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1392 ارزیابی تلفات انسانی و خسارات ساختمانی در سناریوهای مختلف زلزله تحت عدم قطعیت چکیده   PDF
علیرضا شکیبا علیرضا شکیبا, سیدبابک میرجعفری, سیدعلی علوی, بتول کامل
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1391 ارزیابی تناسب اراضی شهری به روش Fuzzy AHP چکیده   PDF
محمد طالعی, عباس علی محمدی, اسماعیل عدیلی
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1395 ارزیابی دقت تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‎ای با توان تفکیک بالا با استفاده از اطلاعات کنترلی چکیده   PDF
سمیه یاوری, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبی, مهدی مختارزاده
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1393 ارزیابی دقت شاخص NDSI استخراج‌شده از تصاویر MODIS در مناطق دارای شیب متوسط چکیده   PDF
مینا شمس, محمد رضا مباشری, سید باقر فاطمی
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1391 ارزیابی دقت مدل های رقومی ارتفاعی SRTM و GDEM با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی NIDEM چکیده   PDF
عبداله سیف, بابک ابراهیمی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1389 ارزیابی دقت مکانی و زمانی تصاویر سنجنده MODIS در شناسایی نقاط آتش سوزی چکیده   PDF
علی سرکارگر اردکانی, محمدجواد ولدان زوج, علی محمدزاده, علی منصوریان
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1389 ارزیابی رده بندی های پیکسلی و زیر پیکسلی داده های استر در آشکارسازی توزیع مکانیکانی های رسی (مطالعه موردی: معدن استقلال آباده) چکیده   PDF
مجید هاشمی تنگستانی, مسلم عزیزی
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1388 ارزیابی روش های پشتیبانی تصمیم گیری AHP- OWA, AHP, Fuzzy Screening درمکان یابی مراکز فرهنگی- ورزشی روستایی( مطالعه موردی دهستان کانی بازار مهاباد) چکیده   PDF
جمال امینی, جلال کرمی, عباس علیمحمدی سراب, سید هدایت هاشمی
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1390 ارزیابی روش‌های مختلف درون‌یابی در پهنه‌بندی شوری آبِ زیرزمینی، با استفاده از تکنیک Cross-Validation (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) چکیده   PDF
مصطفی مرادی, حسن وقارفرد, اسدالله خورانی, وفا محمودی‌نژاد
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1391 ارزیابی صحت شاخص های طیفی پهنه بندی پوشش گیاهی در مقیاس تیپ های گیاهی و منطقه مطالعاتی، با استفاده از داده های سنجنده TM در مناطق زاگرس جنوبی چکیده   PDF
فاطمه هادیان, رضا جعفری, حسین بشری
 
دوره 9, شماره 1: بهار 1396 ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در تهیة نقشة کاربری اراضی جنگل‌های رودخانه‌ای با استفاده از سنجندة OLI (منطقة مورد مطالعه: جنگل‌های رودخانه‌ای مارون بهبهان) چکیده   PDF
علی‌اصغر تراهی, مرجان فیروزی‌نژاد, علی عبدالخانی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1394 ارزیابی عملکرد توصیفگرهای موضعی در تصاویر ماهواره‌ای چکیده   PDF
امین صداقت, حمید عبادی
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1393 ارزیابی مدل رگرسیون، روش کریجینگ و طبقه‌بندی نظارت‌شدة داده‌های سنجندة LISS-III در برآورد شوری خاک (مطالعة موردی: دشت ارسنجان، استان فارس) چکیده   PDF
هادی عبدالعظیمی, سیدکاظم علوی‌پناه, محمدحسین مهدیان
 
دوره 1, شماره 4: زمستان 1388 ارزیابی مدل های شبکه عصبی و درخت تصمیم برای تشخیص مناطق ابری در تصاویر ماهواره نوآ بر روی گسترده ایران چکیده   PDF
خلیل قربانی, علی خلیلی, سیدکاظم علوی پناه, غلامرضا نخعی زاده
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1394 ارزیابی و بهبود عملکرد الگوریتم شبیه‏سازی تبرید به منظور تهیۀ نقشۀ پوشش اراضی در سطح زیرپیکسل با استفاده از تصاویر چندطیفی چکیده   PDF
میلاد نیرومند جدیدی, مهدی مختارزاده, محمودرضا صاحبی
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1392 ارزیابی و مقایسه عملکرد دو الگوریتم اجتماع ذرات گسسته ابداعی و زنبورها در بهینه سازی تخصیص مکان های اسکان موقت پس از زلزله چکیده   PDF
گلبرگ کامروز خدایار, محمدسعید مسگری, محمد کریمی
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1393 ارزیابی پایداری پارامترهای مدلی پارامتریک در کالیبراسیون لیزراسکنر زمینی چکیده   PDF
الناز محمد زنجانی‌پور, مسعود ورشوساز, محمد سعادت‌سرشت
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1391 ارزیابی پیاده سازی مدل سیستم رقومی کاداستر چندمنظوره (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تبریز) چکیده   PDF
صدیقه لطفی, رقیه سالک قهفرخی
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1395 ارزیابی کارآیی روش‌های درون‌یابی برای تخمین PH و EC خاک (مطالعة موردی: بخش درودزن در استان فارس) چکیده   PDF
الهام سلیمانی ساردو, فاطمه مقصود, علی‌اکبر دماوندی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1395 ارزیابی کارآیی شاخص‌های طیفی پوشش گیاهی پهن‌باند در پیش‌بینی شرایط خشکسالی در ایران چکیده   PDF
حامد حیدری, دکتر محمدجواد ولدان‌زوج, یاسر مقصودی, محمدرضا بهشتی‌فر
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1392 ارزیابی کیفیت مکانی و طیفی تصاویر ادغام‌رنگی حاصل از سنجنده Geo Eye-1 چکیده   PDF
بهنوش مستأجران, مهدی مؤمنی
 
26 - 50 (231) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>