palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 8، شماره 2، تابستان 1395 ارزیابی کارآیی شاخص‌های طیفی پوشش گیاهی پهن‌باند در پیش‌بینی شرایط خشکسالی در ایران description چکیده file_download PDF
( حامد حیدری, دکتر محمدجواد ولدان‌زوج, یاسر مقصودی, محمدرضا بهشتی‌فر )
دوره 5، شماره 2، تابستان 1392 ارزیابی کیفیت مکانی و طیفی تصاویر ادغام‌رنگی حاصل از سنجنده Geo Eye-1 description چکیده file_download PDF
( بهنوش مستأجران, مهدی مؤمنی )
دوره 9، شماره 1، بهار 1396 استانداردسازی و بهبود فرایند جمع‌آوری و به‌هنگام‌سازی داده‌های ممیزی املاک شهری، با استفاده از سامانة اطلاعات مکانی همراه بافت‌آگاه و برمبنای استانداردهای مکانی ISO description چکیده file_download PDF
( زینب فضلی, محمودرضا دلاور, محمدرضا ملک )
دوره 3، شماره 4، زمستان 1390 استخراج اشکال متفاوت راه از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک های مختلف مکانی description چکیده file_download PDF
( فاطمه عامری, محمدجواد ولدان زوج, مهدی مختارزاده, علی محمد مبارکی )
دوره 3، شماره 2، تابستان 1390 استخراج مقدار کلروفیل محصول برنج با استفاده از معکوس سازی مدل انتقال تابش تاج پوشش و تصاویر ALOS description چکیده file_download PDF
( عبدالحمید دشتی آهنگر, روشنک درویش زاده, علی اکبر متکان, محمد حاجب )
دوره 3، شماره 1، بهار 1390 استخراج نواحی دارای پتانسیل طلا در منطقه غرب مشکین‌شهر با استفاده از تصاویر HYPERION description چکیده file_download PDF
( آذر ارغوانیان, روشنک درویش‌زاده, ایرج رسا, امین‌ حسینی‌اصل )
دوره 8، شماره 1، بهار 1395 استخراج پوشش گیاهی و ساخت‌‌وساز شهر مشهد با استفاده از چندجمله‌ای نیوتن و رابطۀ آنها با دمای سطح زمین description چکیده file_download PDF
( کاظم علی‌آبادی, هادی سلطانی‌فرد )
دوره 6، شماره 2، تابستان 1393 استفاده از آناليزهاي مورفولوژي به‌منظور بهبود دقت طبقه‌بندي تصاوير ابر‌طيفي با حد تفکيک بالا description چکیده file_download PDF
( سميه يعقوبي )
دوره 6، شماره 1، بهار 1393 استفاده از الگوریتم سه‌باندی برای تخمین میزان کلروفیل a و فسفر کل در تالاب انزلی description چکیده file_download PDF
( محمدرضا گیلی, علی‌اکبر متکان, آزاده کاظمی )
دوره 3، شماره 1، بهار 1390 استفاده از تصاویر لندست و داده‌های زمین مغناطیسی در شناسایی خطواره‌های گسلی و تحلیل خاستگاه آنها در ناحیه لرستان، زاگرس چین‌خورده description چکیده file_download PDF
( ثریا عباسی, علی یساقی )
دوره 6، شماره 3، پاییز 1393 استفاده از تلفیق تصاویر نوری و راداری برای تیپ‌بندی مراتع description چکیده file_download PDF
( رضا حسینخانی, محمودرضا صاحبی, حمید عبادی )
دوره 1، شماره 3، پاییز 1388 استفاده از سرویس های مکانی تعامل پذیربه منظور دسترسی و انتشاز داده های کیفیت هوای description چکیده file_download PDF
( پوریا امیریان, علی اصغر آل شیخ )
دوره 6، شماره 3، پاییز 1393 استفاده از عکس هوایی و قابلیت‌های GIS در برآورد رشد طولی فرسایش خندقی مطالعة موردی: حوزة آبخیز سمل، استان بوشهر description چکیده file_download PDF
( فاطمه توکلی‌راد, حسن احمدی, علی‌اکبر نظری سامانی, غلامرضا راهی, اسماعیل عباسی )
دوره 3، شماره 2، تابستان 1390 اعتبارسنجی پروفایل های دما و دمای نقطه شبنم سنجنده مادیس با استفاده از داده های رادیوسوند در تهران description چکیده file_download PDF
( فریبا سادات حلیمی, علی اکبر آبکار, امیرحسین مشکواتی, علی صادقی نایینی )
دوره 3، شماره 1، بهار 1390 انتخاب شاخص‌های فراطیفی (باریک‌‌باند) بهینه برای تخمین محتوای آبی گیاهان، با در نظر گرفتن شرایط متفاوت تراکم تاج پوشش گیاه و خاک پس‌زمینه description چکیده file_download PDF
( مژگان میرزایی, روشنک درویش‌زاده, علیرضا شکیبا, علی‌اکبر متکان )
دوره 2، شماره 2، تابستان 1389 انتقال بهینه و مثر حادثه دیگان به مراکز درمانی با کمک RDID و حل مسئله حمل و نقل در GIS description چکیده file_download PDF
( محمدرضا ملک, مهدی قطبی نژاد )
دوره 9، شماره 1، بهار 1396 اندازه‌گیری تغییرات سطحی و سرعت حرکت یخچال علم‌چال با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی description چکیده file_download PDF
( یوسف رضائی, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبی )
دوره 1، شماره 3، پاییز 1388 ایجاد GIS همراه برای مدیریت حوادث در بستر SDI description چکیده file_download PDF
( علی محمد مبارکی, علی منصوریان, محمدرضا ملک )
دوره 1، شماره 3، پاییز 1388 بازسازی 6S برای تصحیح تصاویر ماهواره ای در جو ایران (مطالعه موردی : تهران) description چکیده file_download PDF
( محمدرضا مباشری, علی احمدی رستمی, علی صادقی نائینی, جلال کرمی )
دوره 1، شماره 2، تابستان 1388 برآورد ریز شبیه ساز دسترسی به خدمات شهری: روشی مبتنی برسامانه اطلاعات مکانی و تلفیق حمل و نقل و کاربری description چکیده file_download PDF
( سید مجدالدین مصاحب, محمد طالعی, حمید عبادی, علی سلطانی )
دوره 8، شماره 2، تابستان 1395 برآورد ظرفیت آب قابل دسترس خاک، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های کنترل زمینی در مناطق کوهستانی description چکیده file_download PDF
( کاظم نصرتی, سید حسین پورعلی, مرتضی عبدی پور )
دوره 5، شماره 2، تابستان 1392 برآورد عملکرد گندم دیم با استفاده از شاخص‌های اقلیم ـ کشاورزی و سنجش از دور در استان کردستان description چکیده file_download PDF
( منوچهر فرج‌زاده, اسداله خورانی )
دوره 7، شماره 4، زمستان 1394 برآورد موجودی سرپای جنگل بااستفاده از داده‌های لیدار فضایی ICESat/GLAS در جنگل‌های کوهستانی شمال ایران description چکیده file_download PDF
( منیژه رجب‌پور رحمتی, علی‌اصغر درویش‌صفت, نیکلاس بغدادی )
دوره 2، شماره 1، بهار 1389 برآورد مولفه های شوری خاک، با استفاده از تبدیل طیفی تصاویر ETM+ و ASTER به رادیانس و بازتابش سطحی description چکیده file_download PDF
( زهره ابراهیمی خسفی, سیدرشید فلاح شمسی, مزدا کمپانی زارع, محسن ابراهیمی خوسفی, محمدرضا اختصاصی, سید زین العابدین حسینی )
دوره 4، شماره 4، زمستان 1391 برآورد میزان تغییرات بارندگی با استفاده از تلفیق تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار در شمال غرب ایران description چکیده file_download PDF
( علی اکبر متکان, بهناز عربی, حسن لشکری, بابک میرباقری )
51 - 75 (238)