عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 9, شماره 1: بهار 1396 استانداردسازی و بهبود فرایند جمع‌آوری و به‌هنگام‌سازی داده‌های ممیزی املاک شهری، با استفاده از سامانة اطلاعات مکانی همراه بافت‌آگاه و برمبنای استانداردهای مکانی ISO چکیده   PDF
زینب فضلی, محمودرضا دلاور, محمدرضا ملک
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1390 استخراج اشکال متفاوت راه از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک های مختلف مکانی چکیده   PDF
فاطمه عامری, محمدجواد ولدان زوج, مهدی مختارزاده, علی محمد مبارکی
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1390 استخراج مقدار کلروفیل محصول برنج با استفاده از معکوس سازی مدل انتقال تابش تاج پوشش و تصاویر ALOS چکیده   PDF
عبدالحمید دشتی آهنگر, روشنک درویش زاده, علی اکبر متکان, محمد حاجب
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1390 استخراج نواحی دارای پتانسیل طلا در منطقه غرب مشکین‌شهر با استفاده از تصاویر HYPERION چکیده   PDF
آذر ارغوانیان, روشنک درویش‌زاده, ایرج رسا, امین‌ حسینی‌اصل
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1395 استخراج پوشش گیاهی و ساخت‌‌وساز شهر مشهد با استفاده از چندجمله‌ای نیوتن و رابطۀ آنها با دمای سطح زمین چکیده   PDF
کاظم علی‌آبادی, هادی سلطانی‌فرد
 
دوره 6, شماره 2: تابستان 1393 استفاده از آناليزهاي مورفولوژي به‌منظور بهبود دقت طبقه‌بندي تصاوير ابر‌طيفي با حد تفکيک بالا چکیده   PDF
سميه يعقوبي
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1393 استفاده از الگوریتم سه‌باندی برای تخمین میزان کلروفیل a و فسفر کل در تالاب انزلی چکیده   PDF
محمدرضا گیلی, علی‌اکبر متکان, آزاده کاظمی
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1390 استفاده از تصاویر لندست و داده‌های زمین مغناطیسی در شناسایی خطواره‌های گسلی و تحلیل خاستگاه آنها در ناحیه لرستان، زاگرس چین‌خورده چکیده   PDF
ثریا عباسی, علی یساقی
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1393 استفاده از تلفیق تصاویر نوری و راداری برای تیپ‌بندی مراتع چکیده   PDF
رضا حسینخانی, محمودرضا صاحبی, حمید عبادی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1388 استفاده از سرویس های مکانی تعامل پذیربه منظور دسترسی و انتشاز داده های کیفیت هوای چکیده   PDF
پوریا امیریان, علی اصغر آل شیخ
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1393 استفاده از عکس هوایی و قابلیت‌های GIS در برآورد رشد طولی فرسایش خندقی مطالعة موردی: حوزة آبخیز سمل، استان بوشهر چکیده   PDF
فاطمه توکلی‌راد, حسن احمدی, علی‌اکبر نظری سامانی, غلامرضا راهی, اسماعیل عباسی
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1390 اعتبارسنجی پروفایل های دما و دمای نقطه شبنم سنجنده مادیس با استفاده از داده های رادیوسوند در تهران چکیده   PDF
فریبا سادات حلیمی, علی اکبر آبکار, امیرحسین مشکواتی, علی صادقی نایینی
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1390 انتخاب شاخص‌های فراطیفی (باریک‌‌باند) بهینه برای تخمین محتوای آبی گیاهان، با در نظر گرفتن شرایط متفاوت تراکم تاج پوشش گیاه و خاک پس‌زمینه چکیده   PDF
مژگان میرزایی, روشنک درویش‌زاده, علیرضا شکیبا, علی‌اکبر متکان
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1389 انتقال بهینه و مثر حادثه دیگان به مراکز درمانی با کمک RDID و حل مسئله حمل و نقل در GIS چکیده   PDF
محمدرضا ملک, مهدی قطبی نژاد
 
دوره 9, شماره 1: بهار 1396 اندازه‌گیری تغییرات سطحی و سرعت حرکت یخچال علم‌چال با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی چکیده   PDF
یوسف رضائی, محمدجواد ولدان زوج, محمودرضا صاحبی
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1388 ایجاد GIS همراه برای مدیریت حوادث در بستر SDI چکیده   PDF
علی محمد مبارکی, علی منصوریان, محمدرضا ملک
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1388 بازسازی 6S برای تصحیح تصاویر ماهواره ای در جو ایران (مطالعه موردی : تهران) چکیده   PDF
محمدرضا مباشری, علی احمدی رستمی, علی صادقی نائینی, جلال کرمی
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1388 برآورد ریز شبیه ساز دسترسی به خدمات شهری: روشی مبتنی برسامانه اطلاعات مکانی و تلفیق حمل و نقل و کاربری چکیده   PDF
سید مجدالدین مصاحب, محمد طالعی, حمید عبادی, علی سلطانی
 
دوره 8, شماره 2: تابستان 1395 برآورد ظرفیت آب قابل دسترس خاک، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های کنترل زمینی در مناطق کوهستانی چکیده   PDF
کاظم نصرتی, سید حسین پورعلی, مرتضی عبدی پور
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1392 برآورد عملکرد گندم دیم با استفاده از شاخص‌های اقلیم ـ کشاورزی و سنجش از دور در استان کردستان چکیده   PDF
منوچهر فرج‌زاده, اسداله خورانی
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1394 برآورد موجودی سرپای جنگل بااستفاده از داده‌های لیدار فضایی ICESat/GLAS در جنگل‌های کوهستانی شمال ایران چکیده   PDF
منیژه رجب‌پور رحمتی, علی‌اصغر درویش‌صفت, نیکلاس بغدادی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1389 برآورد مولفه های شوری خاک، با استفاده از تبدیل طیفی تصاویر ETM+ و ASTER به رادیانس و بازتابش سطحی چکیده   PDF
زهره ابراهیمی خسفی, سیدرشید فلاح شمسی, مزدا کمپانی زارع, محسن ابراهیمی خوسفی, محمدرضا اختصاصی, سید زین العابدین حسینی
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1391 برآورد میزان تغییرات بارندگی با استفاده از تلفیق تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی و زمین آمار در شمال غرب ایران چکیده   PDF
علی اکبر متکان, بهناز عربی, حسن لشکری, بابک میرباقری
 
دوره 8, شماره 4: زمستان 1395 برآورد کمّی ریسک خطوط انتقال گاز با استفاده از تحلیل‌های مکانی در محیط GIS چکیده   PDF
فریده رضایی نوده, محمد کریمی, موسی جباری قره‌باغ
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1394 برداری‌سازی محور مرکزی راه در تصاویر بزرگ مقیاس با آنالیز چند‌معیاره توسط اپراتورهای میانگین‌گیر وزن‌دار ترتیبی در مدل گراف شبکۀ راه چکیده   PDF
فاطمه عامري, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده
 
51 - 75 (231) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>