palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 8، شماره 4، زمستان 1395 برآورد کمّی ریسک خطوط انتقال گاز با استفاده از تحلیل‌های مکانی در محیط GIS description چکیده file_download PDF
( فریده رضایی نوده, محمد کریمی, موسی جباری قره‌باغ )
دوره 7، شماره 3، پاییز 1394 برداری‌سازی محور مرکزی راه در تصاویر بزرگ مقیاس با آنالیز چند‌معیاره توسط اپراتورهای میانگین‌گیر وزن‌دار ترتیبی در مدل گراف شبکۀ راه description چکیده file_download PDF
( فاطمه عامري, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده )
دوره 7، شماره 1، بهار1394 بررسي قابليت داده‌هاي طيفي سنجندة OLI ماهوارة لندست8 در برآورد مشخصة تراکم جنگل‌هاي زاگرس مياني (مطالعة موردي: منطقة حفاظت‌شدة مانشت استان ايلام) description چکیده file_download PDF
( جلال عزيز, اميراسلام بنياد, ايرج حسن‌زاد ناورودي )
دوره 2، شماره 2، تابستان 1389 بررسی الگوهای زمانی- مکانی در داده های مربوط به زمین لرزه های تاریخی ایران، با استفاده ازشاخص های و مدل های آمار فضایی description چکیده file_download PDF
( مهدی هاشمی, عباس علیمحمدی سراب )
دوره 7، شماره 3، پاییز 1394 بررسی بهبود دقت طبقه‌بندی با استفاده از ادغام تصوير تک‌باند ALI با تصاوير ابرطيفی Hyperion description چکیده file_download PDF
( احمد ملک‌نژاد يزدی, حسن قاسميان, وحيد عيسوی, علی شهسواری, حسن کوشا )
دوره 7، شماره 4، زمستان 1394 بررسی تأثیر ریزگردها در بازتابندگی طیفی تاج‌پوشش گندم description چکیده file_download PDF
( حسینعلی بهرامی, سهام میرزایی, علی درویشی بلورانی )
دوره 2، شماره 3، پاییز 1389 بررسی تغییرات درجه حرارت سطح و پوشش ـ کاربری زمین شهری با استفاده از داده‌های سنجندة ETM+ (مطالعه موردی: شهر تهران) description چکیده file_download PDF
( پیمان ملک‌پور, محمد طالعی )
دوره 3، شماره 2، تابستان 1390 بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه اسفراین خراسان شمالی در چهار دهه گذشته description چکیده file_download PDF
( نفیسه رمضانی, رضا جعفری, اسماعیل ایزانلو )
دوره 5، شماره 4، زمستان 1392 بررسی تغییرات کاربری اراضی پایین‌دست سد کجکی حوضه هیرمند افغانستان با استفاده از طبقه‌بندی‌کنندة بیشترین شباهت، درخت تصمیم‌گیری و ماشین‌های بردار پشتیبان description چکیده file_download PDF
( محمدرضا حاجی حسینی, حمیدرضا حاجی حسینی, مهران شایگان, سعید مرید, جبار وطن‌فدا, مرحوم علیرضا نجفی )
دوره 1، شماره 4، زمستان 1388 بررسی درایه ای دادهای پلاریمتری راداری برای انتاب پارامترهای طبقه بندی این داده ها description چکیده file_download PDF
( نالا بهرامی, محمودرضا صاحبی, مهدی مختارزاده )
دوره 4، شماره 1، بهار 1391 بررسی روش های تحلیل سلسله مراتبی FAHP & LNRF 4AHP در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی حوضه آبخیز النگ دره) description چکیده file_download PDF
( نرجس قهرمانی, عباس خاشعی سیوکی, رسول دخیلی )
دوره 1، شماره 1، بهار 1388 بررسی روش های وزن دهی اطلاعات مکانی در GIS(مطالعه موردی: تهیه نقشه پتانسیل معدنی) description چکیده file_download PDF
( فرهاد حسینعلی, علی اصغر آل شیخ, محمد علی رجبی )
دوره 8، شماره 1، بهار 1395 بررسی مقادیر رس با استفاده از طیف‌سنجی ابرطیفی آزمایشگاهی (LDRS) description چکیده file_download PDF
( مجید دانش, حسینعلی بهرامی, روشنک درویش‌زاده, علی‌اکبر نوروزی )
دوره 8، شماره 3، پاییز 1395 بررسی مقایسه‌ای اثر استفاده از مقادیر پیکسل، بازتابش و بازتابندگی در محاسبة شاخص‌های گیاهی از تصاویر ماهواره‌ای LANDSAT 8 description چکیده file_download PDF
( سيد باقر فاطمي, فاطمه صدقی )
دوره 3، شماره 3، پاییز 1390 بررسی و پیشنهاد سامانه ی تعیین موقعیت مبتنی بر عکس مناسب در GIS هر جای گاه description چکیده file_download PDF
( حسین نریمانی راد, علی منصوریان, علی محمدزاده )
دوره 9، شماره 1، بهار 1396 بررسی کارآیی روش‌های تصحیح اثر اتمسفر در برآورد تراکم تاج‌پوشش جنگل‌های گیلان با استفاده از شاخص‌های گیاهی حاصل از لندست 8 description چکیده file_download PDF
( سید احمدرضا نورالدینی, امیراسلام بنیاد )
دوره 2، شماره 1، بهار 1389 بررسی کارایی آمارهای فضایی در تحلیل تراکم شهری description چکیده file_download PDF
( علی سلطانی, یوسف اسمعیلی ایوکی, علیرضا احمدیان )
دوره 5، شماره 4، زمستان 1392 بررسی کارایی تصاویر ماهواره‌ای در پهنه‌بندی گونه‌های مهاجم (مطالعه موردی: مراتع وازرود) description چکیده file_download PDF
( کریم سلیمانی, محدثه امیری, رضا تمرتاش, میرحسن میریعقوب‌زاده )
دوره 4، شماره 4، زمستان 1391 بررسی کارایی شبکه نقطه چین در برآورد درصد تراکم تاج پوشش در جنگل، با استفاده از تصاویر هوایی UltraCam-D و سامانه اطلاعات مکانی description چکیده file_download PDF
( سیدیوسف عرفانی فرد, زهره خدایی )
دوره 4، شماره 2، تابستان 1391 بررسی کمّی و کیفی پارک های شهر ساری، با استفاده از مدل AHP فازی description چکیده file_download PDF
( کریم سلیمانی, مرتضی شعبانی, اسدا... دیوسالار )
دوره 2، شماره 4، زمستان 1389 بهبود الگوریتم SIFT به منظور تناظریابی تصاویر ماهواره ای description چکیده file_download PDF
( امین صداقت, حمید عبادی, مهدی مختارزاده )
دوره 9، شماره 2، تابستان 1396 بهبود الگوریتم میدان تصادفی مارکوف با هدف آشکارسازی نظارت‏نشدة تغییرات تصاویر SAR چندکاناله description چکیده file_download PDF
( سارا صالحی, محمدجواد ولدان ‏زوج, محمودرضا صاحبی )
دوره 8، شماره 3، پاییز 1395 بهبود تخمين ارتفاع جنگل با روش بهينه‌سازي کوهرنس هوش جمعي ذرات به‌کمک داده‌هاي تداخل‌سنجي پلاريمتريک description چکیده file_download PDF
( سيده سميرا حسيني, حميد عبادي, ياسر مقصودي )
دوره 1، شماره 2، تابستان 1388 بهبود روش استخراج ویژگی غیرپارامتریک وزن دار با استفاده از ترکیب خطی نمونه های آموزشی در تصاویر ابرطیفی description چکیده file_download PDF
( محسن قمری اصل, محمدرضا مباشری, محمدجواد ولدان زوج, برات مجردی )
دوره 4، شماره 2، تابستان 1391 بهبود شاخص عمودی خشکسالی اصلاح شده به منظور برآورد میزان خشکسالی در مناطق خشک مرکزی ایران description چکیده file_download PDF
( روشنک درویش زاده, علی اکبر متکان, امین حسینی اصل, محسن ابراهیمی خوسفی )
76 - 100 (238)