palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 3، شماره 3، پاییز 1390 تحلیل مکانی تصادف های درون شهری با استفاده از رگرسون وزنی مکانی description چکیده file_download PDF
( علی اکبر متکان, افشین شریعت مهیمنی, بابک میرباقری, متین شهری )
دوره 8، شماره 2، تابستان 1395 تحلیل مکانی فشار بخارآب در جنوب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از زمین‌آمار description چکیده file_download PDF
( حسن لشکری, علی‌اکبر متکان, حسین عساکره, یونس خسروی )
دوره 2، شماره 4، زمستان 1389 تحلیل کارایی داده های EMT+ در تعیین مناسب ترین شاخص های گیاهی(مطالعه موردی: حوضه آبخیز وازرود) description چکیده file_download PDF
( کریم سلیمانی, فاطمه شکریان, رضا تمرتاش, معصومه بنی هاشمی )
دوره 6، شماره 2، تابستان 1393 تخمين ميزان زيست‌تودة جنگل‌ها با استفاده از تصاوير رادار با روزنة مجازي مطالعة موردي: جنگل خيرودکنار نوشهر description چکیده file_download PDF
( محمودرضا صاحبي )
دوره 8، شماره 2، تابستان 1395 تخمین ترکیبات شیمیایی، غلظت و ارتفاع طوفان‌های گرد و غبار با استفاده از تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای MODIS&CALIPSO description چکیده file_download PDF
( فرزانه شفیعی, علی درویشی بلورانی, سعید پورمنافی, عباس شاهسونی )
دوره 3، شماره 4، زمستان 1390 تخمین تولید مرتع با استفاده از داده های ماهواره IRS LISS III مطالعه موردی: منطقه تنگ صیاد، استان چهارمحال و بختیاری description چکیده file_download PDF
( اسلام زرینه, اسماعیل اسدی بروجنی, مهدی نادری خوراسگانی )
دوره 6، شماره 4، زمستان 1393 تخمین میزان رواناب حوضة کن با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی description چکیده file_download PDF
( علی‌اکبر متکان, علیرضا شکیبا, امین حسینی ‌اصل, فردین رحیمی دهگلان )
دوره 10، شماره 1، بهار 1397 تخمین کدورت و غلظت کلروفیل آ در دریای خزر از طریق آنالیز چندزمانه تصاویر ماهواره‌ای مادیس و شبکه‌های عصبی موجکی description چکیده file_download PDF
( ملیکا حق پرست, مهدی مختارزاده )
دوره 9، شماره 3، پاییز 1396 ترکیب تصاویر سنجنده‌های OLI و MODIS به‌منظور تهیة داده‌های بازتابندگی‌ سطحی در مقیاس روزانه با قدرت تفکیک مکانی 30 متر در مناطق دارای تنوع کاربری متفاوت description چکیده file_download PDF
( مرتضی رحیم‌پور, نعمت‌الله کریمی, رضا روزبهانی, عبدالعلی رضایی )
دوره 4، شماره 2، تابستان 1391 تشخیص گونه های درختی با تصاویر هوایی رقومی به روش شیء- پایه در جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی: چمستان، نور) description چکیده file_download PDF
( علی اصغر درویش صفت, ساسان بابایی کفاکی, اسداله متاجی, امید رفیعیان )
دوره 4، شماره 4، زمستان 1391 تصاویر ماهواره ای نوری و راداری در مدل سازی زیست توده ی جنگل های شمال ایران description چکیده file_download PDF
( جلال امینی, یاسر صادقی )
دوره 7، شماره 2، تابستان 1394 تصحيح هندسي تصاوير ماهواره‌اي با استفاده از توابع کسري بهينه‌سازي‌شده به‌وسيلة الگوريتم کلوني مورچه‌ها description چکیده file_download PDF
( امين باغاني, محمدجواد ولدان زوج, مهدي مختارزاده )
دوره 1، شماره 2، تابستان 1388 تععین عدم قطعیت حاصل از داده ورودی در خروجی آنالیزهای مسیریابی description چکیده file_download PDF
( جواد صابریان, علی منصوریان )
دوره 6، شماره 4، زمستان 1393 تعيين فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي خاک در تفکيک رخساره‌هاي کويري براساس روش ميانگين هندسي و تجميع لايه‌هاي اطلاعاتي سنجندة ASTER (مطالعة موردي: پلاياي طبس) description چکیده file_download PDF
( محمد حسن‌زاده نفوتي, زهره ابراهيمي خوسفي, مسلم چابک بلداجي, محسن ابراهيمي خوسفي )
دوره 9، شماره 2، تابستان 1396 تعیین آسیب‌پذیری آبخوان با روش دراستیک استاندارد و روش‌های داده‌مبنا (مطالعة موردی: آبخوان کوچصفهان) description چکیده file_download PDF
( آیسن یوسف‌دوست, عباس خاشعی سیوکی )
دوره 1، شماره 1، بهار 1388 تعیین تغییرات مکانی و زمانی آلودگی های منواکسید کربن و ذرات معلق با استفاده از تکنیک های GIS در شهر تهران description چکیده file_download PDF
( علی اکبر متکان, علیرضا شکیبا, سید حسین پورعلی, ایمان بهارلو )
دوره 6، شماره 1، بهار 1393 تعیین تناسب اراضی برای کشت محصولات کشاورزی با استفاده از GIS و سیستم‌های استنتاج‌گر فازی description چکیده file_download PDF
( پرستو پیله‌فروش‌ها, محمد کریمی, محمد طالعی )
دوره 6، شماره 4، زمستان 1393 تعیین شایستگی منابع آب شرب دام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در منطقة طالقان، استان البرز description چکیده file_download PDF
( شهرام یوسفی خانقاه, اصغر تراهی, حسین ارزانی )
دوره 2، شماره 2، تابستان 1389 تعیین مقیاس بهینه قطعه بندی در طبقه بندی شیء گرای ابر، با استفاده از تصاویرNOAA/AVHRR description چکیده file_download PDF
( حمید آذری, علی اکبر متکان, علیرضا شکیبا )
دوره 4، شماره 1، بهار 1391 تعیین منابع خاک رس با استفاده از تکنیک های طبقه بندی آنالیز ترکیب طیفی و طبقه بندی درختی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود) description چکیده file_download PDF
( نظام الدین محمودی, محمود حبیب نژاد روشن, عطاالله کاویان, علی اصغر مطلوبی )
دوره 8، شماره 3، پاییز 1395 تعیین مناسب‌ترین روش استخراج دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست8 در کلان‌شهر کرج description چکیده file_download PDF
( بهروز ابراهیمی هروی, کاظم رنگزن, حمیدرضا ریاحی بختیاری, ایوب تقی‌زاده )
دوره 9، شماره 1، بهار 1396 تعیین مناطق بالقوة صید ماهی در خلیج فارس، با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی description چکیده file_download PDF
( زهرا فضیلت‌پور, کاظم رنگزن, غلامرضا اسکندری, عظیم صابری )
دوره 3، شماره 1، بهار 1390 تعیین پتانسیل ژئوئید با استفاده از داده‌های ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای و GRACE description چکیده file_download PDF
( سیدروح‌الله عمادی, مهدی نجفی علمداری )
دوره 3، شماره 4، زمستان 1390 تعیین پنجره همسایگی مناسب برای تحلیل همسایگی description چکیده file_download PDF
( مرتضی رعیتی دماوندی, بهرام ثقفیان, مجتبی غروی )
دوره 5، شماره 1، بهار 1392 تغییرات برخی از پارامترهای مورفولوژیکی رودخانه کارون با استفاده از سنجش از دور (سال‌های 1368 و 1384) description چکیده file_download PDF
( صالح یوسفی, مهدی وفاخواه, سمیه میرزایی )
126 - 150 (259)