عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1389 تعیین مقیاس بهینه قطعه بندی در طبقه بندی شیء گرای ابر، با استفاده از تصاویرNOAA/AVHRR چکیده   PDF
حمید آذری, علی اکبر متکان, علیرضا شکیبا
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1391 تعیین منابع خاک رس با استفاده از تکنیک های طبقه بندی آنالیز ترکیب طیفی و طبقه بندی درختی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بابلرود) چکیده   PDF
نظام الدین محمودی, محمود حبیب نژاد روشن, عطاالله کاویان, علی اصغر مطلوبی
 
دوره 8, شماره 3: پاییز 1395 تعیین مناسب‌ترین روش استخراج دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست8 در کلان‌شهر کرج چکیده   PDF
بهروز ابراهیمی هروی, کاظم رنگزن, حمیدرضا ریاحی بختیاری, ایوب تقی‌زاده
 
دوره 9, شماره 1: بهار 1396 تعیین مناطق بالقوة صید ماهی در خلیج فارس، با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده   PDF
زهرا فضیلت‌پور, کاظم رنگزن, غلامرضا اسکندری, عظیم صابری
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1390 تعیین پتانسیل ژئوئید با استفاده از داده‌های ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای و GRACE چکیده   PDF
سیدروح‌الله عمادی, مهدی نجفی علمداری
 
دوره 3, شماره 4: زمستان 1390 تعیین پنجره همسایگی مناسب برای تحلیل همسایگی چکیده   PDF
مرتضی رعیتی دماوندی, بهرام ثقفیان, مجتبی غروی
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1392 تغییرات برخی از پارامترهای مورفولوژیکی رودخانه کارون با استفاده از سنجش از دور (سال‌های 1368 و 1384) چکیده   PDF
صالح یوسفی, مهدی وفاخواه, سمیه میرزایی
 
دوره 4, شماره 4: زمستان 1391 تغییرات زمانی- مکانی الگوهای حرارتی و کاربری شهر شیراز با استفاده از داده های سنجنده TM&ETM+ چکیده   PDF
محمود احمدی, داوود عاشورلو, مهدی نارنگی فرد
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1388 تفكيك دگرساني‌هاي مربوط به كاني‌سازي ماسيوسولفيد غني از طلاي باريكا (شرق سردشت) با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي ETM و ASTER چکیده   PDF
زهرا اكبري
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1389 تلفیق عملگر Harris و توصیفگر SIFT به منظور مرتبط سازی تصاویر ماهواره ای چکیده   PDF
امین صداقت, حمید عبادی, مهدی مختارزاده
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1389 تلفیق مستقیم سیستم های مدیریت پایگاه داده مکانی با سیستم های فتوگرامتری،به منظور تولید اطلاعات سازگار و ساختار یافته برای GIS چکیده   PDF
سحر حسینیان, حمید عبادی حمید عبادی, فرشید فرنود احمدی
 
دوره 7, شماره 1: بهار1394 تلفیق نتایج چند طبقه‏بندي‏كنندة فازی با استفاده از قوانین اتصال در فضای توپولوژی فازی چکیده   PDF
حميدرضا اورعي, مهدي مختارزاده, حميد عبادي
 
دوره 5, شماره 3: پاییز 1392 تناظریابی مستقل از افاین تصاویر ماهواره ای با استفاده از شبکة عصبی هاپفیلد چکیده   PDF
سمیرا بدرلو, مهدی مختارزاده, محمدجواد ولدان‌زوج
 
دوره 7, شماره 1: بهار1394 تهية نقشة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نهشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مناطق بياباني با استفاده از داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي چندطيفي ASTER چکیده   PDF
اميرحسين هاتفي اردکاني, مصطفي کريمي احمدآباد, سعيد خدائيان, سعيد قره‌چلو
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1393 تهیة نقشة دگرسانی در سامانة اپی‌ترمال مطرآباد، جنوب استان خراسان رضویبا استفاده از داده‌های دورسنجی سنجندة ASTER چکیده   PDF
محمدحسن احمدی, غلامحسین شمعانیان, شعبان شتایی
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1389 تهیه نقشه حساسیت رانش زمنی، از طریق سیستم استنتاج قاعده مبنای فازی و GIS(منطقه مورد مطالعه : بخشی از استان مازندران) چکیده   PDF
محمد اصلانی, علی اصغر آل شیخ, روزبه شاد
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1391 تهیه نقشه پراکنش مکانی شالیزارهای برنج با استفاده از داده های سری زمانی سنجنده MODIS ماهوار TERRA چکیده   PDF
هادی علیزاده, میرمسعود خیرخواه زرکش, علی اکبر آبکار, علی رضا وفائی نژاد, علی صادقی نائینی
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1393 توسعة خودکاره‌‌‌‌‌های سلولی برمبناي نظرية فازي براي مدل‌سازي توسعة شهری چکیده   PDF
محمدرضا ملک, نازنین عبدالقادری بوکانی, محمدسعدی مسگری
 
دوره 7, شماره 1: بهار1394 توسعة مدل مکاني ريزدانه به‌منظور چينش بهينة کاربری‌های شهری چکیده   PDF
زهره معصومي, محمدسعدي مسگري
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1388 توسعه و ارزیابی سامانه اطلاعات مکانی عامل مبنا به منظورتعیین تاثیر توده های آلودگی هوا بر روی محدوده های ریسک زیست محیطی چکیده   PDF
روزبه شاد, محمد سعدی مسگری, عارفه شاد, علی اکبر ابکار, دامون مولایی
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1391 توسعه چارچوبی استاندارد و تعامل پذیر به منظور تلفیق سرویس های پردازش مکانی (مطالعه موردی: تهیه نقشه حساسیت رانش زمین) چکیده   PDF
مهسا امینی طره, علی اصغر آل شیخ, محمدابراهیم پورعزیزی
 
دوره 8, شماره 1: بهار 1395 توسعۀ یک مدل تصمیم‌گیری مبتنی بر محاسبات نرم جهت پیش‌بینی شدت تصادفات در راه‌هاي برون‌شهری چکیده   PDF
ميثم عفتي
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1389 توصیف، مدل سازی و تعیین روابط توپولوژی مناطق غیر معین با استفاده از نظریه فازی شهودی چکیده   PDF
محمدرضا ملک
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1390 جداسازی ابر از برف در تصاویر MODIS، با استفاده از الگوریتم Snow Map و الگوریتم ماسک ابر چکیده   PDF
سمیه طالبی اسفندارانی, سیدکاظم علوی‌پناه, عباس علیمحمدی سراب
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1388 حساب دوگان گراف و کاربرد های GIS چکیده   PDF
جواد صابریان, محمد رضا ملک, مجید همراه, استفن وینتر
 
126 - 150 (231) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>