palette
عناوین مقالات

شماره عنوان مقاله
دوره 4، شماره 2، تابستان 1391 تهیه نقشه پراکنش مکانی شالیزارهای برنج با استفاده از داده های سری زمانی سنجنده MODIS ماهوار TERRA description چکیده file_download PDF
( هادی علیزاده, میرمسعود خیرخواه زرکش, علی اکبر آبکار, علی رضا وفائی نژاد, علی صادقی نائینی )
دوره 6، شماره 4، زمستان 1393 توسعة خودکاره‌‌‌‌‌های سلولی برمبناي نظرية فازي براي مدل‌سازي توسعة شهری description چکیده file_download PDF
( محمدرضا ملک, نازنین عبدالقادری بوکانی, محمدسعدی مسگری )
دوره 7، شماره 1، بهار1394 توسعة مدل مکاني ريزدانه به‌منظور چينش بهينة کاربری‌های شهری description چکیده file_download PDF
( زهره معصومي, محمدسعدي مسگري )
دوره 1، شماره 3، پاییز 1388 توسعه و ارزیابی سامانه اطلاعات مکانی عامل مبنا به منظورتعیین تاثیر توده های آلودگی هوا بر روی محدوده های ریسک زیست محیطی description چکیده file_download PDF
( روزبه شاد, محمد سعدی مسگری, عارفه شاد, علی اکبر ابکار, دامون مولایی )
دوره 4، شماره 3، پاییز 1391 توسعه چارچوبی استاندارد و تعامل پذیر به منظور تلفیق سرویس های پردازش مکانی (مطالعه موردی: تهیه نقشه حساسیت رانش زمین) description چکیده file_download PDF
( مهسا امینی طره, علی اصغر آل شیخ, محمدابراهیم پورعزیزی )
دوره 8، شماره 1، بهار 1395 توسعۀ یک مدل تصمیم‌گیری مبتنی بر محاسبات نرم جهت پیش‌بینی شدت تصادفات در راه‌هاي برون‌شهری description چکیده file_download PDF
( ميثم عفتي )
دوره 2، شماره 3، پاییز 1389 توصیف، مدل سازی و تعیین روابط توپولوژی مناطق غیر معین با استفاده از نظریه فازی شهودی description چکیده file_download PDF
( محمدرضا ملک )
دوره 3، شماره 1، بهار 1390 جداسازی ابر از برف در تصاویر MODIS، با استفاده از الگوریتم Snow Map و الگوریتم ماسک ابر description چکیده file_download PDF
( سمیه طالبی اسفندارانی, سیدکاظم علوی‌پناه, عباس علیمحمدی سراب )
دوره 1، شماره 1، بهار 1388 حساب دوگان گراف و کاربرد های GIS description چکیده file_download PDF
( جواد صابریان, محمد رضا ملک, مجید همراه, استفن وینتر )
دوره 3، شماره 3، پاییز 1390 حل هم زمان خوشه بندی و تعیین باندهای بهینه داده های فراطیفی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات description چکیده file_download PDF
( امین علیزاده نایینی, فرهاد صمدزادگان, سعید نیازمردی )
دوره 1، شماره 4، زمستان 1388 روش نوین مبتنی بر منطق فازی، برا رعایت امنیت حریم شخصی در خدمات مکان مبنا description چکیده file_download PDF
( مهدی هاشمی, محمدرضا ملک )
دوره 7، شماره 1، بهار1394 روشي نوين براي بازآرايي اپي‌پلار تصاوير با هندسة خطي پوش‌بروم مبتني بر مدل مراکز تصوير چندگانه description چکیده file_download PDF
( مجتبی جنتی, محمدجواد ولدان‌زوج, علی محمدزاده )
دوره 3، شماره 3، پاییز 1390 روشی تازه به منظور درون یابی مشاهدات بارندگی با کمک کریجینگ شاخص نرم و الگوریتم ژنتیک description چکیده file_download PDF
( حمیدرضا زورقین, علی اصغر آل شیخ, عباس علیمحمدی, محمدحسن وحیدنیا )
دوره 8، شماره 1، بهار 1395 روشی جدید برای بازنمونه‌برداری اپی‌پلار تصاویر خطی پوش‌بروم مبتنی بر مدل پارامترهای مداری description چکیده file_download PDF
( مجتبی جنتی, محمدجواد ولدان ‌زوج, علی محمدزاده, علیرضا صفدری‌نژاد )
دوره 4، شماره 1، بهار 1391 روشی نو برای انتخاب ویژگی های بهینه و افزایش قدرت تفکیک مکانی در نتایج طبقه بندی تصاویر پلاریمتری راداری description چکیده file_download PDF
( علی رضا صفدری نژاد, محمودرضا صاحبی, میلاد نیرومند جدیدی )
دوره 4، شماره 4، زمستان 1391 روشی کارا برای افزایش توأمان قدرت تفکیک طیفی و مکانی در تصاویر ماهواره ای در محیط شهری description چکیده file_download PDF
( فاخره علی دوست, محمدرضا مباشری, علی اکبر آبکار )
دوره 8، شماره 4، زمستان 1395 رویکرد ژنتیک تکمیلی ناحیه‌مبنا برای آشکارسازی ساختمان‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا description چکیده file_download PDF
( حمیدرضا رنجبر, حمید دهقانی, علیرضا آزموده اردلان, محمدرضا سراجیان )
دوره 5، شماره 3، پاییز 1392 سامانه توصیه گر مبتنی بر WEB GIS جهت برنامه ریزی گردشگری description چکیده file_download PDF
( زهرا بهاری سجهرود, محمد طالعی, علی منصوریان, وحید بهاری سجهرود )
دوره 1، شماره 4، زمستان 1388 سرویس های مکانی مبتی بر معماری سرویس گرا مطالعه موردی سرویس های خدمات شهری در تهران description چکیده file_download PDF
( پوریا امیریان, علی اضغر آل شیخ, آناهید بصری )
دوره 3، شماره 2، تابستان 1390 سنجش از دور در نظام حقوقی ملی و بین المللی description چکیده file_download PDF
( حسین صادقی, علی درویشی بلورانی, سیدکاظم علوی پناه )
دوره 1، شماره 4، زمستان 1388 سنجش کفیت مکان های شهری، با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره در GIS(مورد مطالعه : شهر تهران) description چکیده file_download PDF
( علی اکبر متکان, احمد پوراحمد, حسین منصوریان, بابک میرباقری, امین حسینی اصل )
دوره 6، شماره 2، تابستان 1393 شبيه‌سازي پويايي جمعيت به‌منظور مدل‌سازي جدايي‌گزيني سکونتي با استفاده از مدل‌هاي عامل‌مبنا و GIS description چکیده file_download PDF
( نفيسه محمدي )
دوره 4، شماره 1، بهار 1391 شبیه سازی جریان روزانه رودخانه و تحلیل تأثیرات تغییر کاربری بهینه روی آن با استفاده از مدل WetSpa در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز مرک، استان کرمانشاه) description چکیده file_download PDF
( علی اکبر متکان, حسین زینی وند, باقر بیات, عبدالمحمد غفوري روزبهاني, بابک ميرباقري )
دوره 2، شماره 2، تابستان 1389 شبیه سازی رشد شهری در تهران، با استفاده از مدل CA-Markovمحمد مهدی خوش گفتار، محمد طالعی description چکیده file_download PDF
( محمد مهدی خوش گفتار, محمد طالعی )
دوره 5، شماره 1، بهار 1392 شبیه‌سازی سیلاب رودخانه کشکان description چکیده file_download PDF
( محمدمهدی حسین‌زاده, سعیده متش بیرانوند, امین حسینی اصل )
151 - 175 (245)