عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1391 طبقه بندی نظارت شده لندفرم های ژئومورفولوژیکی مناطق خشک با استفاده از پارامترهای ژئومورفومتریک (نمونه موردی: منطقه مرنجاب) چکیده   PDF
سیاوش شایان, منوچهر فرج زاده, علی احمدآبادی
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1390 طبقه بندی و ارائه راه حلی هوشمند برای مسائل مکان یابی و تخصیص منابع مرتبط با اشیای متحرک چکیده   PDF
نازیلا محمدی, محمدرضا ملک, علی اصغر آل شیخ
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1393 طبقه‌بندی داده‌های لیدار موج‌‌پیوسته با ترکیب ویژگی‌های فیزیکی و هندسی در مناطق شهری چکیده   PDF
محسن حسن‌زاده شاهراجی, علی محمد‌زاده
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1393 طبقه‌بندی شئ‌مبنای تصاویر بزرگ‌مقیاس ماهواره‌‌ای از مناطق شهری پیچیده براي تولید نقشة پوشش اراضی برمبنای یک مدل سلسله‌‌مراتبی جدید چکیده   PDF
محسن قلوبی, محمدجواد ولدان زوج, مهدی مختارزاده
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1393 طبقه‌بندی کاربری اراضی برمبنای ویژگی‌های مفهومی و مدل گام‌به‌گام طبقه‌بندی پوشش اراضی چکیده   PDF
محسن قلوبی, سعید رمضان خانی, محمد جواد ولدان زوج, مهدی مختارزاده, حامد ساعتی
 
دوره 7, شماره 1: بهار1394 طراحي مدل بهينه‌سازي کاربري اراضي مبتني بر الگوريتم ژنتيک چندهدفه با رويکرد آمايش سرزمين (مطالعة ‌موردي: رودبار جنوب – استان کرمان) چکیده   PDF
علي‌اکبر متکان, عليرضا شکيبا, بابک ميرباقري, مهران شايگان, محمد تناسان
 
دوره 7, شماره 4: زمستان 1394 طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مکانی(SDSS) جهت مدیریت بهینۀ شبكۀ توزیع آب شهری (مطالعۀ موردی: شهرستان فریدو‌ن‌شهر) چکیده   PDF
علی اکبر متکان, بابک میرباقری, عباس بیگی, مصطفی قیاسوند
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1392 طراحی نواحی ترافیکی با استفاده از توسعه مکانی الگوریتم k-means چکیده   PDF
علی شیرزادی بابکان, عباس علیمحمدی سراب, محمد طالعی
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1389 طراحی و ایجاد یک سیستم استنتاج فازی، با به‌کارگیری خوشه‌بندی فازی و الگوریتم ژنتیک در محیط GIS (مطالعه موردی: مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت) چکیده   PDF
محمد اصلانی, علی‌اصغر آل‌شیخ
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1388 طراحی و پیاده سازی نقشه های متغیر مقیاس برای سامانه های ناوبری خودرو چکیده   PDF
میثم شلیبی, محمدرضا ملک, علی اصغر آل شيخ, پوریا امیریان
 
دوره 9, شماره 1: بهار 1396 طرح شاخص‌های نوین دشواری حرکت با بهره‌گیری از نتایج شبیه‌سازی مکانی عامل مبنا در هنگام آتش‌سوزی چکیده   PDF
علی‌اکبر متکان, عباس علی‌محمدی, بابک میرباقری, کمال اکبری, محمد تناسان
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1390 قابلیت استفاده از داده‌های ماهواره IRS-P6LISS-III برای تعیین خاک‌های آلوده به روی چکیده   PDF
شهناز محمودی, مهدی نادری
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1391 قابلیت تصاویر دورسنجی برد کوتاه مستقر بر بالون هلیومی، در برآورد سطح لکه های گیاهی چکیده   PDF
عادل سپهری, ملوک رویان
 
دوره 1, شماره 2: تابستان 1388 قابلیت داده های ترکیبی مادون قرمز و مایکروویو غیرفعال سنجش از دورو تخمین بازندگی و و پای سیلاب (مطالعه موردی: استان گلستان) چکیده   PDF
علی اکبر متکان, علیرضا شکیبا, داوود عاشورلو, جواد بداق جمالی, وهب محمدیان
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1393 محاسبة عدم‌قطعیت محلی و مکانی بارش با استفاده از الگوریتم‌های شبیه‌سازی زمین‌آماری SGS وSGS CO- چکیده   PDF
علی‌اکبر متکان, علیرضا شکیبا, بابک میرباقری, رضا فلاحی
 
دوره 7, شماره 3: پاییز 1394 محاسبه و واسنجي دماي سطح زمين با استفاده از داده‌هاي حرارتي ماهوارۀ Landsat 8 چکیده   PDF
عليرضا رمضاني خوجين, ميرمسعود خيرخواه زرکش, پيمان دانشكار آراسته, علي مريدي, رحيم عليمحمدي نافچی
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1389 مدل سازی احتمالاتی عدم اطمینان داده های ورودی در مکان یابی نیروگاه حرارتی با استفاده از روش مونت کارلو چکیده   PDF
سارا بهشتی فر, عباس علیمحمدی
 
دوره 5, شماره 1: بهار 1392 مدل سازی تخصیص کاربری با در نظر گرفتن افزایش و کاهش تقاضای کاربری ها چکیده   PDF
پرستو پیله فروش ها, محمد کریمی, محمد طالعی
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1388 مدل سازی توان اکولوژیکی سرزمین، با استفاده از منطق فازی( منطقه مورد مطالعه:شهرستان برخوار و میمه) چکیده   PDF
محمد کریمی, محمد سعدی مسگری, محمد علی شریفی
 
دوره 3, شماره 2: تابستان 1390 مدل سازی هیدرولوژیک حوضه طالقان در محیط GIS با استفاده از مدل SWAT چکیده   PDF
مهران شایگان, عباس علیمحمدی, حامد روحانی
 
دوره 1, شماره 1: بهار 1388 مدل سازی و تهیه نقشه خطای درون یابی، با استفاده از ویژگی های مثلث چکیده   PDF
جواد صابریان, عباس علیمحمدی
 
دوره 4, شماره 3: پاییز 1391 مدلی جدید به منظور تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای، با استفاده از چندجمله ای های دوبعدی و اطلاعات ناوبری ماهواره چکیده   PDF
علیرضا صفدری نژاد, محمدجواد ولدان زوج, مهدی مختارزاده
 
دوره 5, شماره 4: زمستان 1392 مدل‌سازی اکتشاف ذخایر مس پورفیری با استفاده از سیستم‌های استنتاج‌گر و روابط فازی چکیده   PDF
ساناز علائی مقدم, محمد کریمی, محمدسعدی مسگری
 
دوره 5, شماره 2: تابستان 1392 مدل‌سازی مکانی ـ زمانی وقوع طوفان‌های گرد‌وغبار در استان خوزستان چکیده   PDF
حسین‌علی بهرامی, محبوبه جلالی, علی درویشی بلورانی
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1393 مسیریابی خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم NSGA-II چکیده   PDF
عبدالمطلب رستگار, علی منصوریان, محمد طالعی, دیاکو یاری, سارا بهشتی‌فر
 
176 - 200 (231) << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>