تفکیک دگرسانی‌های مربوط به کانی‌سازی ماسیوسولفید غنی از طلای باریکا (شرق سردشت) با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ETM و ASTER

زهرا اکبری

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  محدوده معدنی باریکا در فاصله 27 کیلومتری شرق شهرستان سردشت، در جنوب استان آذربایجان غربی قرار دارد. کانی‌سازی طلا و نقره باریکا در منتهی‌الیه شمال غربی پهنه ساختاری سنندج ـ سیرجان قرار گرفته است. واحدهای گسترش‌یافته در این منطقه شامل توالی سنگ‌های آتشفشانی ـ رسوبی زیردریایی دگرگون‌شده به همراه سن کرتاسه است. سنگ‌های میزبان کانه‌زایی ...  بیشتر