نویسنده = علی درویشی بلورانی
ارائه و ارزیابی مدل جدید مکانی‌ـ زمانی انتشار ریزگردها در مقیاس منطقه‌ای(DustEM)

دوره 8، شماره 1، بهمن 1395، صفحه 1-18

الهام خدابنده‌لو؛ عباس علیمحمدی سراب؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ علی درویشی بلورانی؛ علی‌اصغر آل‌شیخ


تخمین ترکیبات شیمیایی، غلظت و ارتفاع طوفان‌های گرد و غبار با استفاده از تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای MODIS&CALIPSO

دوره 8، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 1-16

فرزانه شفیعی؛ علی درویشی بلورانی؛ سعید پورمنافی؛ عباس شاهسونی


تحلیل قابلیت شاخص‌های ارزیابی کیفیت تصاویر تلفیق‌شدۀ ماهواره‌ای با مدلسازی تخریب طیفی و مکانی

دوره 8، شماره 1، بهمن 1395، صفحه 55-70

مهرنوش شاکری‌پور؛ فردین میرزاپور؛ علی درویشی بلورانی؛ سید کاظم علوی‌پناه


بررسی تأثیر ریزگردها در بازتابندگی طیفی تاج‌پوشش گندم

دوره 7، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 13-26

حسینعلی بهرامی؛ سهام میرزایی؛ علی درویشی بلورانی؛ روشنک درویش‌زاده؛ سید کاظم علوی‌پناه


مدل‌سازی مکانی ـ زمانی وقوع طوفان‌های گرد‌وغبار در استان خوزستان

دوره 5، شماره 2، بهمن 1392

حسین‌علی بهرامی؛ محبوبه جلالی؛ علی درویشی بلورانی


سنجش از دور در نظام حقوقی ملی و بین المللی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390

حسین صادقی؛ علی درویشی بلورانی؛ سیدکاظم علوی پناه