آنالیز سری زمانی تداخل‌سنجی راداری مبتنی‌بر پراکنشگرهای دائم، با استفاده از تصاویر Sentinel-1A و ENVISAT-ASAR، برای برآورد پدیدة فرونشست شهر تهران

فاطمه فروغ‌نیا؛ صادق نعمتی؛ یاسر مقصودی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 57-72

چکیده
  تهران، در برابر پدیده‌ای همچون استخراج بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، با مسئلة فرونشست بالای زمین روبه‌روست. استخراج آب‌های زیرزمینی در دشت تهران، بر اثر فعالیت‌های کشاورزی و یا صنعتی، موجب شده است تهران همواره در معرض خطر فرونشست و خسارات آن قرار بگیرد. در پایش فرونشست مناطقی که دچار تغییرات ظاهری سریع شده‌اند و تصاویر دردسترس ...  بیشتر

بهبود الگوریتم وارونگی سه‌مرحله‌ای در برآورد ارتفاع جنگل با استفاده از داده‌های تداخل‌سنجی پلاریمتری راداری

طیبه مناقبی؛ یاسر مقصودی؛ محمدجواد ولدان‌زوج

دوره 9، شماره 4 ، مرداد 1396، ، صفحه 59-72

چکیده
  این مقاله روشی برای بهبود نتایج حاصل از الگوریتم وارونگی سه‌مرحله‌ای، با استفاده از تکنیک تداخل‌سنجی پلاریمتری راداری و برمبنای مدل دولایه‌ای پراکنش حجمی نامنظم روی سطوح، عرضه می‌کند. در روش مرسوم سه‌مرحله‌ای، مقادیر فاز زمین و ضریب میرایی و ارتفاع لایة حجمی، در یک روند سه‌مرحله‌ای هندسی و بدون نیاز به داده مبنای مدل رقومی ...  بیشتر

ارزیابی کارآیی شاخص‌های طیفی پوشش گیاهی پهن‌باند در پیش‌بینی شرایط خشکسالی در ایران

حامد حیدری؛ دکتر محمدجواد ولدان‌زوج؛ یاسر مقصودی؛ محمدرضا بهشتی‌فر

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 101-112

چکیده
  ایران یکی از کشورهای خشک و نیمه‌خشک به‌شمار می‌رود که به خشکسالی دچار است. کمبود اطلاعات هواشناسی طولانی‌مدت در پهنۀ وسیعی از کشور یکی از بزرگ‌ترین مشکلات برای مشاهده و پیش‌بینی کوتاه‌مدت خشکسالی در ایران است. در این مقاله، با به‌کار بردن روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) و با استفاده از داده‌های 42 ایستگاه سینوپتیک منتخب در ایران، ...  بیشتر

مقایسة روش‌های تلفیق مبتنی‌بر PCA و IHS به‌منظور تلفیق تصاویر هایپریون و Cartosat-1

مرتضی بشیرپور؛ محمد‌جواد ولدان‌زوج؛ یاسر مقصودی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، ، صفحه 17-30

چکیده
  برای بهره‌مندی هم‌زمان از اطلاعات داده‌های چندمنبعی، از تکنیک‌های عددی یا تحلیلی تلفیق استفاده می‌شود. تلفیق باعث تفسیر بهتر، کاهش ابهام و بهبود طبقه‌بندی می‌شود. روش‌های گوناگونی برای تلفیق گسترش داده‌ شده است؛ ازجمله روش‌های مبتنی‌بر IHS، Wavelet و PCA. در این پژوهش، قابلیت‌ روش‌های تلفیق مبتنی‌بر IHS و روش‌های تلفیق مبتنی‌بر ...  بیشتر

بهبود تخمین ارتفاع جنگل با روش بهینه‌سازی کوهرنس هوش جمعی ذرات به‌کمک داده‌های تداخل‌سنجی پلاریمتریک

سیده سمیرا حسینی؛ حمید عبادی؛ یاسر مقصودی

دوره 8، شماره 3 ، تیر 1395، ، صفحه 25-38

چکیده
  ازآنجاکه درختان نقش اساسی در تغییرات دی‌اکسید کربن و شرایط آب‌وهوایی دارند، تخمین زیست‌تودة موجود در درختان بسیار اهمیت دارد. روش‌های راداری که پارامترهای ساختاری را در تخمین زیست‌توده در نظر نمی‌گیرند منجر به نتایجی با سطح اشباع پایین می‌شوند.­ ارتفاع از پارامترهای ساختاری است و یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در بهبود تخمین ارتفاع ...  بیشتر

آشکارسازی خودکار تغییرات در تصاویر ماهواره‌ای چندزمانه مبتنی بر حد آستانه‌گذاری با الگوریتم بهینه‌سازی توده ذرات

وحید صادقی؛ حمید عبادی؛ محمودرضا صاحبی؛ یاسر مقصودی؛ فرشید فرنود احمدی

دوره 6، شماره 1 ، تیر 1393

چکیده
  آشکارسازی صحیح و آنی تغییرات پوشش و کاربری اراضی از موضوعات مهم حوزة برنامه‌ریزی و مدیریت اراضی به‌شمار می‌آید. یکی از روش‌های متداول شناسایی تغییرات، آنالیز تصاویر سنجش از دوری با تکنیک‌هایی نظیر حد آستانه‌گذاری تصویر اختلاف است. روش‌های متداول حد آستانه‌گذاری، عموماً مبتنی بر جست‌وجوی فراگیر و مستلزم صرف هزینة محاسباتی ...  بیشتر