تهیة نقشة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نهشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مناطق بیابانی با استفاده از داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های چندطیفی ASTER

امیرحسین هاتفی اردکانی؛ سعید خدائیان؛ سعید قره‌چلو

دوره 7، شماره 1 ، اسفند 1394، ، صفحه 95-115

چکیده
   تولید و به‌دست‌آوردن آمار و اطلاعات دقیق و واقعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از منابع معدنی دغدغة‌‌‌‌‌‌‌ همیشگی مدیران است. برای تولید این نوع آمار و اطلاعات روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گوناگونی وجود دارد که ازجمله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنتی همراه با پیمایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمینی و روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ...  بیشتر