ارزیابی کارآیی شاخص‌های طیفی پوشش گیاهی پهن‌باند در پیش‌بینی شرایط خشکسالی در ایران

حامد حیدری؛ دکتر محمدجواد ولدان‌زوج؛ یاسر مقصودی؛ محمدرضا بهشتی‌فر

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 101-112

چکیده
  ایران یکی از کشورهای خشک و نیمه‌خشک به‌شمار می‌رود که به خشکسالی دچار است. کمبود اطلاعات هواشناسی طولانی‌مدت در پهنۀ وسیعی از کشور یکی از بزرگ‌ترین مشکلات برای مشاهده و پیش‌بینی کوتاه‌مدت خشکسالی در ایران است. در این مقاله، با به‌کار بردن روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) و با استفاده از داده‌های 42 ایستگاه سینوپتیک منتخب در ایران، ...  بیشتر