رویکرد ژنتیک تکمیلی ناحیه‌مبنا برای آشکارسازی ساختمان‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا

حمیدرضا رنجبر؛ حمید دهقانی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ محمدرضا سراجیان

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1395، ، صفحه 45-64

چکیده
  سامر (Sumer) و همکاران (2008 و 2013)  بر پایة به‌کارگیری الگوریتم انطباقی فازی-ژنتیک، رویکردی نوین در آشکارسازی ساختمان‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا مطرح کردند. روش پیشنهادی با کاهش مشکل همگرایی زودرس در الگوریتم ژنتیک، دقت آشکارسازی عوارض را بهبود چشمگیری بخشید. نبودِ کنترل‌های هندسی بر خروجی این الگوریتم‌ ...  بیشتر