تدقیق رقومی سازی قطعات ثبتی با تکیه بر حفظ مساحت و طول های چند ضلعی

آرش حاذقی اقدم؛ حسین هلالی؛ علی اصغر آل شیخ

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 33-44

چکیده
  کلیه اسناد املاک قدیمی کشور که کاغذی هستند می‌بایستی به نقشه‌های رقومی و زمین مرجع تبدیل گردند. در رقومی‌سازی قطعات جهت ورود به سامانه حدنگاری، لازم است که فرم رقومی چندضلعی ازنظر مساحت و ابعاد محیطی با سند (قبلی) مطابقت داشته باشد. در فرایند رقومی‌سازی ویژگی­های هندسی عوارض نظیر مساحت پلی گون‌ها تغییر می‌یابد. حفظ مطابقت طول‌ها ...  بیشتر