بهبود قدرت تفکیک مکانی باند‌های حرارتی با استفاده از شاخص‌های پوشش گیاهی و سطوح غیرقابل نفوذ

داود اکبری؛ مینا مرادی‌زاده

دوره 9، شماره 3 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 33-44

چکیده
  در چند سال اخیر، موضوع بهبود قدرت تفکیک مکانی تصاویر حرارتی سنجنده‌های فضایی در نواحی شهری به‌صورت یکی از چالش‌های جدید مطرح شده است. هدف این مقاله به‌کارگیری شاخص‌های سطوح غیرقابل نفوذ و شاخص‌های پوشش گیاهی برای بهبود قدرت تفکیک مکانی باند حرارتی سنجندة ETM+، مربوط به بخشی از شهر تهران، است. بدین‌ترتیب پس از پیش‌پردازش‌های اولیه، ...  بیشتر