ارزیابی هندسی معادلات غیرپارامتریک برای تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‎ای با هندسة پویا، با قدرت تفکیک مکانی بالا، با استفاده از عوارض کنترلی خط و نقطه

مریم پناهی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ سمیه یاوری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 17-40

چکیده
  معادلات غیرپارامتریک، به‌دلیل نیازنداشتن به داده‎های افمریز ماهواره در زمان تصویربرداری و همچنین انتشارنیافتن این داده‎ها و تصاویر خام به‌دست مالکان این ماهواره‎ها، مورد توجه خاص متخصصان فتوگرامتری و سنجش از دور قرار گرفته‎ است. در این مقاله، پژوهشی جامع روی معادلات غیرپارامتریک شامل مدل افاین سه‎بعدی، تابع رشنال درجة یک ...  بیشتر