برآورد بافت و مقادیر اکسیدهای آزاد آهن خاک با استفاده از باندهای ماهواره لندست 8 و تحلیل رگرسیون

روژین مرادی؛ بابک سوری؛ مرضیه رئیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.52547/gisj.2021.214886.0

چکیده
  این پژوهش با هدف برآورد خصوصیات خاک با استفاده از باندهای ماهواره لندست 8 در بخشی از اراضی زراعی دشت قروه-دهگلان در غرب ایران انجام شد. مجموعا از تعداد 107 نقطه محدوده مطالعاتی از عمق 15-0 سانتی‌متری نمونه خاک تهیه گردید و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن‌ها در آزمایشگاه اندازه‌گیری شد. جهت استخراج اطلاعات از تصویر ماهواره لندست 8 و پس از اعمال ...  بیشتر