بررسی عملکرد الگوریتم‌های تخمین غلظت گاز گلخانه‌ای CO2، براساس داده‌های ماهوارة گوست (GOSAT) و ایستگاه‌های زمینی

سمیرا کرباسی؛ حسین ملکوتی؛ مهدی رهنما؛ دکتر مجید آزادی

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 23-36

https://doi.org/10.52547/gisj.12.3.23

چکیده
  افزایش سطح غلظت گازهای گلخانه‌ای و به‌تبع آن، گرم‌شدن کرة زمین و تغییرات آب‌وهوایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های قرن بیست‌ویکم شناخته شده است. این پژوهش عملکرد الگوریتم‌های موجود در بازیابی غلظت گازهای گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن را، براساس داده‌های مشاهداتی ماهوارة نظارت بر گازهای گلخانه‌ای گوست (GOSAT)، در مقایسه با داده‌های مرجع ...  بیشتر

مقایسة مؤلفه‌های پولاریمتریک سار دوپولاریمتریک با سار تمام‌پولاریمتریک

سارا عطارچی؛ مهدی رهنما

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 87-100

https://doi.org/10.52547/gisj.12.1.87

چکیده
  در تصاویر سار تمام‌پولاریمتریک، امکان شناسایی و تشخیص اهداف برمبنای خصوصیات پولاریمتریک آن‌ها وجود دارد. بااین‌حال، به‌دلیل پیچیدگی‌های سنجنده، بیشتر سنجنده‌های سار در حالت دوپولاریمتریک فعالیت می‌کنند و فراوانی داده‌های دوپولاریمتریک بسیار بیشتر از داده‌های تمام‌پولاریمتریک است. در این تحقیق، میزان کارآیی مؤلفه‌های ...  بیشتر