بررسی عملکرد الگوریتم‌های تخمین غلظت گاز گلخانه‌ای CO2، براساس داده‌های ماهوارة گوست (GOSAT) و ایستگاه‌های زمینی

سمیرا کرباسی؛ حسین ملکوتی؛ مهدی رهنما؛ دکتر مجید آزادی

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 23-36

https://doi.org/10.52547/gisj.12.3.23

چکیده
  افزایش سطح غلظت گازهای گلخانه‌ای و به‌تبع آن، گرم‌شدن کرة زمین و تغییرات آب‌وهوایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های قرن بیست‌ویکم شناخته شده است. این پژوهش عملکرد الگوریتم‌های موجود در بازیابی غلظت گازهای گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن را، براساس داده‌های مشاهداتی ماهوارة نظارت بر گازهای گلخانه‌ای گوست (GOSAT)، در مقایسه با داده‌های مرجع ...  بیشتر