تحلیل مدل هوشمند پایش تخلفات ساختمانی در مدیریت شهری (مطالعة موردی: محدوده و حریم کلان‌شهر مشهد)

مهدی فهمیده مدامی؛ مسعود ایاز؛ احمد الاجه گردی؛ مهدی جوانشیری

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102392

چکیده
  با توجه به روند بی‌سابقه و رو به رشد جمعیت و گسترش شهری در دهه‏های اخیر، با افزایش نگران‌کنندة ساخت‏وسازها و به‌ویژه موارد غیرمجاز در محدودة شهری مواجه بوده‌ایم و این مسئله نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ ازاین‌رو جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهری یکی از مهم‌ترین مشکلات مدیران شهری شمرده می‌شود. ...  بیشتر