ارزیابی تصاویر IRS-P6 برای برآورد سطح زیر‌کشت باغات

بیژن یونسی؛ ناصر احمدی ثانی؛ سوران شرفی

دوره 11، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 113-126

https://doi.org/10.52547/gisj.11.1.113

چکیده
  کشاورزی، محور توسعه است و سطح زیر‌کشت محصولات زراعی و باغی در بخش کشاورزی یک پارامتر مهم مدیریتی است. ارزیابی و تعیین دقیق‌ سطح این پارامتر، برنامه‌ریزان را در توسعه کشاورزی یاری می‌دهد. به‌منظور غلبه بر محدودیت‌های کار میدانی در برآورد سطح زیر‌کشت محصولات کشاورزی، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به‌دلیل دید وسیع و یکپارچه، چند‌طیفی ...  بیشتر

مقایسۀ کارآیی الگوریتم‌های‌ ماشین‌ بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز سیمینه‌رود)

علیرضا دانشی؛ مصطفی پناهی

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 73-86

چکیده
  با توجه به اینکه الگوریتم‌های متنوعی برای طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای در سنجش از دور توسعه یافته‌اند، انتخاب الگوریتم مناسب طبقه‌بندی در دستیابی به نتایج صحیح نقش بسیاری ایفا می‌کند. به همین منظور در پژوهش حاضر، با مقایسۀ کارآیی صحت طبقه‌بندی دو الگوریتم حداکثر احتمال و ماشین‌های بردار پشتیبان، الگوریتم دقیق‌تر تعیین، و از ...  بیشتر