تعیین بهینة باندهای ماهوارة لندست به‌منظور ‌اندازه‌گیری CDOM دریاچه‌ها با استفاده از الگوریتم SVR

محمد مومنی اصفهانی؛ امیر شاهرخ امینی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.52547/gisj.13.1.75

چکیده
  مادة آلی محلول رنگی (CDOM) مقیاس مهمی در سنجش کیفیت آب است. می‌توان اذعان کرد CDOM نور موجود در لایه‌های آب را کاهش می‌دهد و فعالیت‌های بیولوژیکی فتوسنتز را مختل می‌کند و سرانجام، مانع رشد جمعیت فیتوپلانکتون‌‌هایی می‌شود که برای زنجیرة غذای آبزیان ضروری‌اند. در بیشتر تحقیق‌هایی که تا کنون به انجام رسیده، از طول موج خاصی برای اندازه‌گیری ...  بیشتر

کالیبراسیون دمای ‌سطح ‌زمین به‌منظور برآورد دقیق دمای ‌هوای نزدیک‌ به سطح‌ زمین، با استفاده از مدل‌های ریاضی و مشاهدات ایستگاه‌های هواشناسی

سلمان احمدی؛ رضا سودمند افشار

دوره 12، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 103-122

https://doi.org/10.52547/gisj.12.3.103

چکیده
  دمای‌ سطح‌ زمین پارامتری بسیار مهم و کلیدی در بررسی‌های زیست‌‌محیطی، تغییرات آب‌وهوایی، رطوبت خاک، درصد تبخیر ‌و­ تعرق و جزایر گرمایی شهری شمرده می‌شود. هدف از پژوهش حاضر محاسبة دمای سطح ‌زمین، با استفاده از تصاویر ماهوارة لندست ‌8 و کالیبراسیون آن، با استفاده از مدل‌های ‌ریاضی غیرخطی است. در این پژوهش، به‌منظور محاسبة دمای ...  بیشتر

ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم‌های طبقه‌بندی پارامتریک و غیر پارامتریک به منظور جداسازی پوشش‌های مختلف در جنگل‌های هیرکانی

محمد سعادت؛ رضا شاه حسینی

دوره 11، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 83-100

https://doi.org/10.52547/gisj.11.4.83

چکیده
  تهیه نقشه‌های پوشش اراضی با دقت بالا، همواره یکی از اهداف مهم محققان در زمینه مدیریت اراضی بوده است. هدف از‌این پژوهش، ارائه روش نوینی جهت تهیه نقشه‌های کاربری اراضی با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای بوده است. به همین منظور، از تصاویر ماهواره لندست 8، به عنوان تصویر پایه و نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM)، داده‌های حاصل از تجزیه ...  بیشتر

ریزمقیاس نمایی تصویر مادیس به منظور تهیه نقشه تبخیر-تعرق روزانه با قدرت تفکیک تصویر لندست با استفاده از الگوریتم‌های SADFDT و STARFM

حمید صالحی؛ علی شمس الدینی؛ سید مجید میرلطیفی

دوره 10، شماره 3 ، فروردین 1397، ، صفحه 123-140

چکیده
  داده های اخذ شده توسط سنجنده­های ماهواره­ای، به طور معمول به سه دسته تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین، متوسط و بالا تقسیم می­شوند. بسیاری از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین و متوسط و قدرت تفکیک زمانی بالا، به­راحتی در دسترس کاربران هستند، در حالی­که تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا، در اکثر مواقع دارای قدرت تفکیک زمانی بالایی نیستند ...  بیشتر

بررسی کارآیی روش‌های تصحیح اثر اتمسفر در برآورد تراکم تاج‌پوشش جنگل‌های گیلان با استفاده از شاخص‌های گیاهی حاصل از لندست 8

سید احمدرضا نورالدینی؛ امیراسلام بنیاد

دوره 9، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 93-110

چکیده
  بازتابش پدیده‌های سطح زمین روی داده‌های سنجش از دوری تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند شرایط اتمسفر است. در برخی مطالعات لازم است اثر اتمسفر به شیوه‌های متفاوت و مناسبی حذف شود یا کاهش یابد. در این تحقیق، سه روش تصحیح اتمسفریک تفریق شیء تیره (DOS)، تجزیه و تحلیل سریع خط‌دید اتمسفر ازطریق طیف ابر مکعب (FLAASH)، شبیه‌ساز وکتوری ثانویة سیگنال ...  بیشتر