1. کاهش اثر اسپکل در تصاویر رادار با روزنه مصنوعی، بر مبنای فیلترینگ تطبیقی طیف اندازه در حوزه فرکانس

حمید جنتی؛ محمدجواد ولدان زوج

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 1-18

چکیده
  وجود اسپکل در تصاویر رادار با روزنه مصنوعی، به دلیل سیستم تصویربرداری همدوس، باعث ایجاد اثر دانه دانه‌ای در تصویر شده و برخی پردازش‌های شی‌گرا همانند قطعه‌بندی، خوشه‌بندی و یا شناسایی هدف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این‌رو می‌توان اغلب الگوریتم‌های مورد استفاده در کاهش اثر اسپکل را در یکی از روش‌های مبتنی بر حوزه مکان، روش‌های ...  بیشتر

2. تأثیر روند رشد و توسعه شهری بر ساختار شبکه اکولوژیک با رویکرد تاب‌آوری و سیمای سرزمین (مورد مطالعه شهر همدان)

مریم امیدپور؛ رومینا سیاح نیا؛ یوسف رضایی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 19-32

چکیده
  با افزایش روزافزون جمعیت در شهرها، مدیریت توسعه شهری امری اجتناب ناپذیر است. شهر، متشکل از سیستم‌های باز و زنده و تلفیقی از سیستم‌های اجتماعی- اکولوژیکی است که روند شتاب زده توسعه شهری موجب تغییر کاربری زمین و در نتیجه آسیب رسیدن به ساختار، عملکرد و فرآیندهای اکولوژیکی می‌شود. در این میان، بهره‌گیری از دانش اکولوژی با رویکرد سیمای ...  بیشتر

3. بکارگیری فناوری اینترنت اشیا در برآورد میزان تبخیروتعرق با استفاده از تصاویر ماهواره ای

سهیل رادیوم؛ حسین عقیقی؛ حمید صالحی شهرابی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 33-44

چکیده
  تبخیر و تعرق یکی از اجزای مهم بیلان انرژی و آب است. کارآمدترین روش محاسبه میزان تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس وسیع، استفاده از تصاویر ماهواره­ای و سنجش از دور می­باشد. اجرای الگوریتم­های محاسبه تبخیر و تعرق مانند سبال نیازمند محاسبه تبخیر تعرق مرجع و در نتیجه بدست آوردن مقادیر دما و رطوبت هوا و سرعت باد است. معمولا در محاسبات مربوط ...  بیشتر

4. استخراج پوشش گیاهی از تصاویر ماهواره‌ای لندست با استفاده از الگوریتم موجک‌هار گویا

کاظم علی‌آبادی؛ امید باغانی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 45-56

چکیده
  هدف ‌این مطالعه، ارائه یک الگوریتم محاسباتی-تقریبی بر پایه موجک‌های‌هار گویا[1]، برای تخمین پوشش گیاهی از تصویر لندست، به‌کمک بازتاب ‌این پدیده در باند مادون قرمز نزدیک است. ‌این باند در ترکیب رنگی RGB، در بخش R قرارگرفته است. ‌این الگوریتم، با استفاده از DN[1] پوشش گیاهی در 200 پیکسل انتخابی باند R (باند مادون قرمز) از سطح تصویر منطقه ...  بیشتر

5. ارائه روشی نوین جهت برآورد ارتفاع جنگل با استفاده از داده‌های تداخل‌سنجی پلاریمتریک راداری

امیر آقابالائی؛ حمید عبادی؛ یاسر مقصودی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 57-72

چکیده
  پایش زمین، در هر مقیاسی جهت نیل به توسعه پایدار لازم و ضروری است. از این‌رو، جنگل‌ها به‌عنوان یک منبع طبیعی ارزشمند، نقش مهمی در کنترل تغییرات آب‌وهوایی و چرخه کربن دارند. به‌همین دلیل، زیست‌توده و به تبع آن ارتفاع جنگل جزو اطلاعات کلیدی برای پایش جنگل و زمین زیر آن به شمار می‌آیند. در مطالعات بسیاری نشان داده شده است که سامانه ...  بیشتر

6. ارزیابی تغییرات عمق تالاب انزلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده‌های هواشناسی در بازه سی ساله

سبا خاریابند؛ سارا عطارچی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 73-82

چکیده
  در چند دهه اخیر در ایران، در نتیجه تغییر اقلیم و رشد جمعیت، سطح و عمق آب در تالاب‌ها بسیار کاهش یافته است. بنابراین ضرورت دارد عوامل اصلی این تغییرات شناسایی شده و در صورت امکان، اقدامات لازم برای کاهش نرخ تغییرات صورت پذیرد. پیشرفت روزافزون تکنولوژی سنجش از دور، فرصت بی‌نظیری برای پایش روند تغییرات در محیط‌های طبیعی فراهم می‌‌کند. ...  بیشتر

7. پیش‌بینی شبکه‌های آبراهه با استفاده از مدل زیر جاذبه و الگوریتم ژنتیک در محیط GIS

مهران شایگان؛ مرضیه مکرم

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 83-94

چکیده
  آبراهه‌ها، زهکش در یک حوضه آبخیز محسوب می‌شوند که تاثیر زیادی بر روی ویژگی‌های فیزیوگرافی، هیدرولوژی، فرسایش و رسوب یک حوضه آبخیز دارند. هدف از این مطالعه، استفاده از مدل جاذبه به منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی مدل رقومی ارتفاع (DEM) و استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور پیش‌بینی آبراهه‌ها در آینده و مقایسه نتایج آن با خطوط آبراهه ...  بیشتر

1. مکانیابی اراضی مستعد کاشت درخت انجیر در استان فارس با استفاده از منطق‌فازی با رویکرد GIS

علی شمس الدینی؛ حسن مهرزاد؛ ببراز کریمی

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1397، ، صفحه 1-16

چکیده
  کشـاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشـور است که هر محصول آن شرایط اقلیمی و محیطی خاصی را می طلبد، لذا اقلیم شناسان توجه ویژه‌ای به آمایش سرزمین داشـته و منابع اکولوژیکی را با روش‌های مناسب ارزیابی می کنند. هدف این تحقیق، شناخت عوامل و عناصر اقلیمی مؤثر در کاشت انجیر در استان فارس و پهنه بندی نواحی مستعد کاشت این محصول از نظر اقلیمی ...  بیشتر

2. ارائه روشی ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی «فروشنده دوره گرد»

محمدرضا رجبی؛ علی منصوریان؛ محمد طالعی؛ عباس علیمحمدی سراب

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391

چکیده
  مسیریابی یکی از مسائل بسیار پرکاربرد GIS است که هدف اصلی آن یافتن بهترین مسیر گذرنده از یک سری موقعیت های از پیش تعیین شده است. این فرایند می تواند تأثیر بسزایی در تصمیم گیری های حساس مکانی داشته باشد. به همین دلیل از دیرباز تحقیقات بسیاری در مورد بهینه سازی این مسئله با استفاده از الگوریتم های مختلف صورت گرفته است. مسئله فروشنده دوره ...  بیشتر

3. کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در مطالعات مکان یابی کاربرهای صنعتی

زهره معصومی؛ علی منصوریان؛ محمدسعدی مسگری

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389

چکیده
  با رشد روز افزون جمعیت و نیاز جوامع بشری به مدیریت بهینه منابع، آمایش سرزمین اهمیت ویژه ای یافته است. تعیین مکان مناسب برای برخی از کاربری ها مانند کاربری های صنعتی، که تاثیری عمده در شرایط اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی دارند، پیامدهای مثبتی برای رشد منطقه خواهند داشت. در این بین از جمله مهم ترین مشکلات پیش رو برای مدل سازی و مکان یابی ...  بیشتر

4. بررسی مقایسه‌ای معیارهای متداول ارزیابی دقت و معیارهای مغایرت طبقه‌بندی تصاویر سنجش از دور

مهران دادجو؛ سید باقر فاطمی نصرآبادی

دوره 10، شماره 4 ، بهار 1397، ، صفحه 55-68

چکیده
  ارزیابی دقت نتایج حاصل از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای، بسیار حائز اهمیت است. تاکنون پارامترهای متعددی برای بیان دقت طبقه‌بندی تصاویر، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. دو نمونه از متداول‌ترین پارامترها، ضریب کاپا[1] و دقت کلی [2]هستند. بعضی از محققان به این پارامترهای متداول ایراداتی وارد کرده و پارامترهای جدیدی ارائه کرده و معتقدند ...  بیشتر

5. کاهش اثر اسپکل در تصاویر رادار با روزنه مصنوعی، بر مبنای فیلترینگ تطبیقی طیف اندازه در حوزه فرکانس

حمید جنتی؛ محمدجواد ولدان زوج

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-18

چکیده
  وجود اسپکل در تصاویر رادار با روزنه مصنوعی، به دلیل سیستم تصویربرداری همدوس، باعث ایجاد اثر دانه دانه‌ای در تصویر شده و برخی پردازش‌های شی‌گرا همانند قطعه‌بندی، خوشه‌بندی و یا شناسایی هدف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این‌رو می‌توان اغلب الگوریتم‌های مورد استفاده در کاهش اثر اسپکل را در یکی از روش‌های مبتنی بر حوزه مکان، روش‌های ...  بیشتر

1. برآورد و کالیبراسیون دمای سطح زمین با استفاده از تصاویرماهواره لندست8 و الگوریتم پنجره مجزا بر اساس مدل های ریاضی , مطالعه موردی: استان کردستان

سلمان احمدی؛ رضا سودمند افشار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

چکیده
  دمای سطح زمین پارامتری بسیار مهم و کلیدی در بررسی‌های زیست‌محیطی، تغییرات آب و هوایی، میزان رطوبت خاک، درصد تبخیر و تعرق و جزایر گرمایی شهری در مقیاس‌های مختلف است. در حال حاضر جهت اندازه‌گیری دمای سطح زمین روش کاملی وجود ندارد ولی سنجندِه هایی باقدرت تفکیک طیفی بسیار بالا مانع از جذب طیفی بخارآب در باند مادون‌قرمزمی شوند که این ...  بیشتر

2. بررسی اثر ارتفاع و دما بر فرایندهای فنولوژی گیاهان با استفاده از تجزیه تحلیل هارمونیک سری زمانی NDVI سنجنده MODIS (مطالعه موردی: شیرکوه استان یزد)

هادی زارع خورمیزی؛ حمید غفاریان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

چکیده
  فنولوژی به مطالعه زمان وقوع رخدادهای تکرارپذیر زندگی گیاهان در رابطه با عوامل زنده و غیر زنده می­پردازد. فنولوژی نشان دهنده پاسخ و سازگاری اکوسیتم­ها به تغییرات اقلیمی می­باشد. مطالعه فنولوژی می­تواند برای تنظیم برنامه­های مدیریت چرای دام در مراتع و بهره­برداری از گیاهان مرتعی و تنظیم فعالیت­های مختلف کشاورزی و ... کاربرد ...  بیشتر

3. بکارگیری الگوریتم تک کاناله در تحلیل جزیره حرارتی

کریم سلیمانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

چکیده
  افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی و به تبع آن کاهش مناطق جنگلی سبب افزایش میزان دمای سطح زمین در مناطق شهری شده که در نتیجه جزیره حرارتی شهری ایجاد می‌گردد. جزایر گرمایی شهر، یکی از عواملی است که هم‌زمان با توسعه شهر اهمیت پیدا کرده و امروزه می‌توان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به محاسبه و ارزیابی آن پرداخت. اهداف این پژوهش شامل ارزیابی ...  بیشتر

4. ارزیابی و مقایسه ی رضایت عمومی مردم در استان های ایران به کمک داده های مکانی مردم ساخت

قاسم جوادی؛ محمد طالعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

چکیده
  شاخص­های متعددی مبتنی بر استفاده از روش­های سنتی اخذ داده از جمله استفاده از پرسشنامه جهت اندازه­گیری رضایت عمومی ارائه گردیده است. وجود چالش­ها و مشکلات متعدد از جمله پرهزینه و زمان­بر بودن این روش­ها، به خصوص در مناطق دارای گستره­ی جغرافیایی وسیع مانند یک کشور، باعث گردیده که مقادیر شاخص­های مرتبط در این زمینه به­روز ...  بیشتر

5. ارتقا توان تفکیک مکانی بخار آب ستونی اتمسفر به دست آمده از سنجنده AIRS با استفاده از روش ratio جهت بهبود دقت بازیابی LST

مینا مرادی زاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

چکیده
  یکی از مهم­ترین پارامترها در تمام تعاملات بین سطح و اتمسفر، بخار آب ستونی اتمسفر است که در بسیاری از مطالعات محیطی، کاربردهای اکولوژیک و کشاورزی نقش کلیدی دارد. اندازه­گیری این پارامتر در ایستگاه­های هواشناسی مستلزم استفاده از رادیوسوند است که علاوه بر نقطه­ای و محدود بودن مشاهدات، بسیار پر­هزینه می ­باشد. از آجا که این ...  بیشتر

6. بررسی عملکرد الگوریتم های تخمین غلظت گاز گلخانه ای CO2، براساس داده های ماهواره گوست(GOSAT) و ایستگاه های زمینی

سمیرا کرباسی؛ Hossein Malakooti؛ مهدی رهنما؛ دکتر مجید آزادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

چکیده
  این پژوهش به بررسی عملکرد الگوریتم­های موجود در بازیابی غلظت گازهای گلخانه­ای کربن­دی­اکسید، از داده­های مشاهداتی ماهواره نظارت بر گازهای گلخانه­ای گوست[1](GOSAT)، در مقایسه با داده­های مرجع به دست آمده توسط شبکه سطحی([2]TCCON)، در 8 سایت منتخب، در دوره زمانی (2011-2015) می­پردازد. الگوریتم­های مورد ارزیابی عبارت­اند از الگوریتمNIES[3]، ...  بیشتر

7. آنالیز مقایسه‏ای بازیابی شاخص سطح برگ با استفاده از روش‏های یادگیری ماشین و تصاویر ابرطیفی
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

چکیده
  < p dir="RTL">متغیرهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی پوشش گیاهی نقش مهمی به عنوان متغیرهای ورودی برای مدل‌های مختلف مربوط به چرخه کربن، آب، انرژی و مدل‌های اقلیمی و کشاورزی دقیق ایفا‌ می‌کنند. یکی از مهمترین متغیرهای مربوط به تاج پوشش گیاه که کاربردهای فراوانی در مدلسازی‏های مختلف مربوط به خاک و گیاه و اتمسفر دارد، شاخص سطح برگ(LAI) می‌باشد. ...  بیشتر

8. مقایسه روشهای یادگیری عمیق و طبقه بندی کننده ی آبشاری در تشخیص اشیا در فرود اتوماتیک پرنده‌های بدون سرنشین

بهروز مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  فرود اتوماتیک یکی از موضوعات و چالش‌های مهم در حوزه­ی­ کنترل و اتوماسیون پهپادهای بدون سرنشین است. توسعه­ی الگوریتم‌های فرود اتوماتیک نیازمند تعیین موقعیت پهپاد نسبت به محل فرود است که این امر در حوزه‌های پردازش تصویر نیازمند تشخیص دقیق و سریع محل فرود می­باشد. ازجمله روش‌های معمول در این زمینه، طبقه­بندی­کننده­ی آبشاری، تناظریابی ...  بیشتر

9. ارزیابی خشکیدگی جنگلهای بلوط با استفاده از تصویر Spot6 (مطالعه موردی: منطقه کهمره در استان فارس)

محمدرضا نگهدارصابر؛ شهره دیداری؛ مجتبی پاکپرور؛ علیرضا عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  بلوط ایرانی طی سال‌های اخیر تحت تأثیر پدیده زوال بلوط قرار گرفته است. این پدیده موجبات از دست رفتن بخش‌های وسیعی از جنگل‌های بلوط در عرصه‌های زاگرس شده است. به‌دلیل پوشش زمانی مناسب و وضوح زمینی مطلوب تصاویر جدید ماهواره‌ای، کاربرد آنها در تشخیص این پدیده امیدبخش بنظر می‌رسد. در این تحقیق قابلیت‌های مکانی تصاویر سنجنده‌  Spot6 ...  بیشتر

10. پهنه‌بندی اراضی گندم دیم با استفاده از تصاویر مودیس و لندست (مطالعه موردی: شهرستان اهر)

امیر حسین ناظمی؛ حامد سبزچی دهخوارقانی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ ابوالفضل مجنونی هریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  توسعه روش‌های سنجش از دور در پهنه‌بندی اراضی تحت کشت محصولات کشاورزی در مقیاس گسترده مکانی و زمانی به عنوان جایگزین شیوه‌های پرهزینه و زمانبر جمع‌آوری آمار میدانی، در حال گسترش است. تا کنون روش‌هایی جهت شناسایی اراضی زراعی با استفاده از تصاویر سنجنده‌های اپتیک و راداری ارائه گردیده است. برخی از این روش‌ها با تاکید بر فرآیندهای ...  بیشتر

11. مدل‌سازی زیست‌توده چوبی روی‌زمینی جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط زاگرس با استفاده از داده‌های راداری ماهواره SENTINEL1

سعید ساروئی؛ علی درویش صفت؛ منوچهر نمیرانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  برآورد میزان زیست ­توده در توده­ های جنگلی با روش­ های سنجش­ از­دوری از اهمیت زیادی برخوردار است.  عدم هم‌زمانی اخذ داده های ماهواره­ای و اطلاعات میدانی و کاربرد معادلات آلومتریک جهانی برای محاسبه وزن زیست توده درختان جنگلی داخل کشور از مهمترین دلایل عدم قطعیت در نتایج و تحلیل­ های حاصل شده در مطالعات مشابه قبلی به ­شمار می ­روند. ...  بیشتر

12. مقایسه دقت روش‌های ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی در تهیه نقشه کاربری اراضی و محصولات زراعی با استفاده از تصاویر چندزمانه سنتینل-2

زینب قدسی؛ میر مسعود خیرخواه زرکش؛ باقر قرمزچشمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  نقشه‌های پوشش/کاربری اراضی، جهت پایش تغییرات عوارض و برنامه‌ریزی صحیح، هر ساله موردنیاز مدیران حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و زیست محیطی می‌باشد. روش برداشت میدانی با GPS و نقشه‌برداری زمینی مستلزم صرف زمان و هزینه‌های بسیار است. بنابراین اغلب از تصاویر ماهواره‌ای که دارای پوشش سراسری و توالی برداشت، هزینه کم و اطلاعات به‌هنگام ...  بیشتر

13. تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی شهر ارومیه و پیش بینی روند آتی با بهرهگیری ازتصاویر ماهواره ای با تاکید بر عوامل طبیعی

علی خدمت زاده؛ میرنجف موسوی؛ حجت محمدی ترکمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

چکیده
  رشد جمعیت شهرنشین با افزایش فضاهای شهری و به طور کلی با رشد اندازه شهرها همراه بوده است. این امر به صورت ساخت و ساز بیشتر و تغییر اراضی موجود به نفع فضاهای ساخته شده، خود را بروز می دهد. موقعیت خاص شهر ارومیه در مجاورت دریاچه ارومیه و شرایط نامساعد این دریاچه لزوم توجه به برنامه ریزی صحیح کاربری اراضی را در این شهر ناگزیر می­سازد. یکی ...  بیشتر

ابر واژگان