نویسنده = محمد طالعی
پیش‌بینی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از ترکیب شبکة عصبی فازی‌ـ تطبیقی وآنالیز مؤلفة اصلی

دوره 9، شماره 3، اردیبهشت 1396، صفحه 45-70

زینب قائمی؛ محمد طالعی؛ مهدی فرنقی؛ قاسم جوادی


مسیریابی خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم NSGA-II

دوره 6، شماره 4، دی 1393

عبدالمطلب رستگار؛ علی منصوریان؛ محمد طالعی؛ دیاکو یاری؛ سارا بهشتی‌فر


طراحی نواحی ترافیکی با استفاده از توسعه مکانی الگوریتم k-means

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392

علی شیرزادی بابکان؛ عباس علیمحمدی سراب؛ محمد طالعی


مدل سازی تخصیص کاربری با در نظر گرفتن افزایش و کاهش تقاضای کاربری ها

دوره 5، شماره 1، تیر 1392

پرستو پیله فروش ها؛ محمد کریمی؛ محمد طالعی