مدل‌سازی برآورد زیست‌تودة چوبی روی‌زمینی جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط زاگرس با استفاده از داده‌های راداری ماهوارة سنتینل‌-1

سعید ساروئی؛ علی درویش صفت؛ منوچهر نمیرانیان

دوره 12، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 35-52

https://doi.org/10.52547/gisj.12.4.35

چکیده
  برآورد میزان زیست‌توده در توده‌های جنگلی با روش‌های سنجش از ‌دوری اهمیت بسیاری دارد. هم‌زمان‌نبودن دریافت داده‌های ماهواره‌ای و اطلاعات میدانی و کاربرد معادلات آلومتریک جهانی، برای محاسبة وزن زیست‌تودة درختان جنگلی داخل کشور، از مهم‌ترین دلایل عدم قطعیت در نتایج و تحلیل‌های حاصل از مطالعات مشابه قبلی به‌شمار می‌روند. به‌حداقل‌رساندن ...  بیشتر

برآورد موجودی سرپای جنگل بااستفاده از داده‌های لیدار فضایی ICESat/GLAS در جنگل‌های کوهستانی شمال ایران

منیژه رجب‌پور رحمتی؛ علی‌اصغر درویش‌صفت؛ نیکلاس بغدادی؛ منوچهر نمیرانیان؛ نصرت‌الله ضرغام

دوره 7، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 85-98

چکیده
  اندازه‌گیری موجودی سرپای جنگل یکی از متغیرهای کمّی مهم است که نقش بسیاری در برنامه‌ریزی و مدیریت جنگل دارد. در این تحقیق، تلاش شد تا این ویژگی در بخشی از جنگل‌های کوهستانی شمال ایران (نوشهر)، بااستفاده از داده‌های لیدار فضایی برآورد شود. بدین منظور، طی پیش‌پردازش‌های اولیه روی داده‌های ICESat/GLAS از دو مأموریت متفاوت (L3K و L3I)، ضمن حذف ...  بیشتر