ارزیابی عملکرد توصیفگرهای موضعی در تصاویر ماهواره‌ای

امین صداقت؛ حمید عبادی

دوره 7، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 61-84

چکیده
  توصیفگرها توزیع درجات خاکستری تصویر را در ناحیۀ اطراف عوارض توصیف می‌کنند و در تعیین مطابقت آنها، در کاربردهای گوناگونی همچون مرتبط‌سازی تصویر و تولید مدل سه‎بعدی در فتوگرامتری و سنجش از دور، نقش اساسی دارند. روش‌های گوناگونی برای ایجاد توصیفگر ارائه شده‌ که ویژگی‌ها و کاربردهای متفاوتی دارند. شناخت ویژگی‌های الگوریتم‌ها و ...  بیشتر