نویسنده = مائده بهی فر
تحلیل تغییرات زمانی‌ـ مکانی شدت، تداوم، فراوانی و گسترة خشکسالی با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 55-74

10.52547/gisj.13.1.55

مائده بهی فر؛ عطاالله عبدالهی؛ مجید کیاورز؛ دکتر فرشاد امیراصلانی


ارزیابی اثر اشباع شاخص های گیاهی در محاسبه شاخص سطح برگ محصولات زراعی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 33-48

10.52547/gisj.11.1.33

مائده بهی فر؛ محسن آزادبخت؛ فرزانه حدادی؛ علی اکبر متکان


تخمین تولید محصول یونجه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-2 منطقه مورد مطالعه: شرکت کشاورزی و دام‌پروری مگسال (قزوین)

دوره 10، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 53-76

فرزانه حدادی؛ محسن آزادبخت؛ مائده بهی فر بهی فر؛ حمیدصالحی شهرابی؛ امیر معینی راد