تعیین میزان فرسایش و رسوب با استفاده از روش MPSIAC و سامانه GIS در حوضه خورخوره استان کردستان

عطا امینی؛ مهدی کرمی مقدم؛ محمدحسین سدری؛ سمیه کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

https://doi.org/10.52547/gisj.2021.215150.0

چکیده
  در سال‌های اخیر با تغییر کاربری و توسعه اراضی کشاورزی در حوضه های کشور میزان فرسایش و تولید رسوب افزایش یافته است. با توجه به اینکه در اکثر زیر حوضه‌ها، آمار ایستگاه­های رسوب­سنجی به صورت دراز مدت ثبت نشده است، برآورد میزان رسوب و فرسایش با مشکلاتی مواجه است. هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر در فرسایش و رسوب و تعیین مقادیر کمی ...  بیشتر