کلیدواژه‌ها = استر
نقشه برداری کانی‌شناسی مرتبط با کانسارهای مس پورفیری با استفاده از تصاویر استر و سنتینل 2 و شواهد صحرایی (مطالعه موردی کانسار مس صاحب دیوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.48308/gisj.2024.234278.1195

سیده نرگس ساداتی؛ مهسا فهمی؛ غلامرضا احمدزاده