کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
برآورد ضریب رواناب با تلفیقی از ابزار Arc CN – Runoff، SCS – CN و رابطه تجربی ICAR (مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی سلسله – استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.48308/gisj.2023.228883.1120

یزدان یاراحمدی؛ حجت الله یونسی؛ احمد گودرزی؛ سعید رستمی


برآورد کربنات‌کلسیم خاک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.48308/gisj.2024.233142.1179

پری ناز عبدلی؛ سهیلاسادات هاشمی


کاربرد داده‌های ماهوارة سنتینل‌ـ 2 در تدقیق تغییرات پوشش اراضی در محدودة بستر تالاب انزلی

دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 61-82

10.48308/gisj.2022.102888

مریم حقیقی؛ محمد پناهنده؛ محمدجواد تجدد؛ فریبرز جمالزاد فلاح؛ مهسا عبدلی


بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی پوشش گیاهی و واکنش آن به عوامل محیطی در شمال استان فارس، ایران

دوره 11، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 61-82

10.52547/gisj.11.4.61

ابوالفضل رنجبرفردوئی؛ عباسعلی ولی؛ مرضیه مکرم؛ فریده تاری پناه


کاربرد ترکیب برنامه‌ریزی خطی و الگوریتم ابتکاری کلونی مورچگان و قابلیت‌های GIS در به‌گزینی مکانی کاربری اراضی

دوره 8، شماره 1، بهمن 1395، صفحه 109-126

مریم سعیدصبائی؛ رسول سلمان‌ماهینی؛ سید محمد شهرآئینی؛ سید حامد میرکریمی؛ نورالدین دبیری


بهینه سازی چندهدفه تخصیص کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم NSGA-II

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391

مهران شایگان؛ عباس علیمحمدی؛ علی منصوریان


بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه اسفراین خراسان شمالی در چهار دهه گذشته

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390

نفیسه رمضانی؛ رضا جعفری؛ اسماعیل ایزانلو