بهبود طبقه‌بندی تصاویر ابر طیفی با استفاده از مدل ترکیبی شبکه‌های کپسول و درخت تصمیم تقویتی

پویا احمدی؛ طیبه مناقبی؛ حمید عبادی؛ بهنام اصغری بیرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.52547/gisj.2022.224380.1062

چکیده
  با توسعه علم سنجش از دور، استفاده از تصاویر هایپراسپکترال روز به روز گسترده تر می شود. طبقه بندی یکی از محبوب ترین موضوعات در سنجش از دور ابرطیفی است. در دو دهه گذشته، تعداد زیادی روش ها برای مقابله با مشکل طبقه بندی داده های هایپراسپکترال پیشنهاد شده است که در پژوهش حاضر از ساختاری مبتنی بر یادگیری شبکه‌های کپسول برای طبقه‌بندی تصاویر ...  بیشتر

مدل‌سازی مکانی توزیع گونه‌ای و پیش‌بینی پتانسیل پراکنش قورباغة پادراز جنگلی ایران

فراهم احمد زاده؛ نگار امیری؛ الهام ابراهیمی

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 95-108

چکیده
  امروزه مشخص شده پیش­بینی پتانسیل توزیع گونه­های در خطر انقراض با استفاده از روش­های مد­­لسازی به شدت سودمند بوده و استفاده از این روش­ها کمک بزرگی به حفاظت و مدیریت اکولوژیکی می­کند. قورباغه پادراز جنگلی (Rana pesudodalmatina) از جمله گونه­های بومی انحصاری ایران است. در این مطالعه اطلاعات حضور قورباغه پا دراز جنگلی از طریق پایش میدانی در زیستگاه­های ...  بیشتر