تحلیل مدل هوشمند پایش تخلفات ساختمانی در مدیریت شهری (مطالعة موردی: محدوده و حریم کلان‌شهر مشهد)

مهدی فهمیده مدامی؛ مسعود ایاز؛ احمد الاجه گردی؛ مهدی جوانشیری

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.48308/gisj.2023.102392

چکیده
  با توجه به روند بی‌سابقه و رو به رشد جمعیت و گسترش شهری در دهه‏های اخیر، با افزایش نگران‌کنندة ساخت‏وسازها و به‌ویژه موارد غیرمجاز در محدودة شهری مواجه بوده‌ایم و این مسئله نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ ازاین‌رو جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهری یکی از مهم‌ترین مشکلات مدیران شهری شمرده می‌شود. ...  بیشتر

واکاوی رفتار زمانی و مکانی جزیرۀ گرمایی کلان‌شهر مشهد

مسلم ترکی؛ سیدابوالفضل مسعودیان

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.52547/gisj.13.4.35

چکیده
  گسترش شهر‌نشینی و افزایش جمعیت در کلان‌شهرها و رشد فعالیت‌های صنعتی در شهر‌ها باعث ایجاد تغییراتی در خرد‌اقلیم مناطق شهری شده است. یکی از نتایج این تغییرات، جزایر گرمایی شهر است. شهر مشهد نیز، طی سال‌های اخیر، رشد شتابناکی داشته است. در این پژوهش، جزیرۀ گرمایی/ سرمایی رویه‌پایۀ کلان‌شهر مشهد براساس آب‌وهوای پس‌زمینه بررسی شده ...  بیشتر