آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 761
تعداد پذیرش 455
تعداد عدم پذیرش 133
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 58

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 435
تعداد مشاهده مقاله 123087
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 95466
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 97 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 55 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 309 روز
متوسط زمان داوری 81 روز
متوسط زمان پذیرش 1239 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1525 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 316 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 188 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1809 روز
درصد پذیرش 60 %