آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 422
تعداد پذیرش 195

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد مشاهده مقاله 12593
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3992
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان داوری 65 روز
درصد پذیرش 46 %