اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 456
تعداد پذیرش 218

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد مشاهده مقاله 95156
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31997
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان داوری 61 روز
درصد پذیرش 48 %