آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 446
تعداد پذیرش 208

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد مشاهده مقاله 36785
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6721
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان داوری 62 روز
درصد پذیرش 47 %