آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 691
تعداد پذیرش 409
تعداد عدم پذیرش 114
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 53

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 88
تعداد مشاهده مقاله 14422
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11288
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 104 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 60 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 394 روز
متوسط زمان داوری 96 روز
متوسط زمان پذیرش 1353 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1526 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 342 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 200 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1953 روز
درصد پذیرش 59 %