آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 744
تعداد پذیرش 444
تعداد عدم پذیرش 128
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 57

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 115
تعداد مشاهده مقاله 37102
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 23421
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 99 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 57 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 325 روز
متوسط زمان داوری 84 روز
متوسط زمان پذیرش 1265 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 1525 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 321 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 190 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1832 روز
درصد پذیرش 60 %