palette
تصویر صفحه خانگی مجله

سنجش از دور و GIS ایران

شماره جاری : دوره 10، شماره 2، تابستان 1397

شاپا چاپی : 5966-2008

شاپا الکترونیکی : 2588-6185

ننشریه علمی- پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران وابسته به انجمن سنجش از دور و GIS ایران و دانشگاه شهید بهشتی می باشد این نشریه بر اساس مصوبة کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره  10682/3 مورخ 28/12/87 موفق به دريافت رتبه علمی-پژوهشی گردید، اولین شماره آن در بهار سال 1388 به چاپ رسید و در حال حاضر بصورت فصلنامه با 5966-2008 ISSN و به زبان فارسی دستاوردهای علمی، پژوهشی محققان کشور را در زمینه های مرتبط با علوم سنجش از دور و GIS منتشر می نماید. bdccc8fda01388d

نمایه شده در پایگاه داده: magiran ,Google Scholar , ISC

اهداف و زمینه ها:

امروزه گردآوری، استخراج، بروزرسانی، تفسیر، ذخیره، ساماندهی و نمایش اطلاعات مکانی از طریق علوم سنجش از دور و GIS میسر می گردد و نقش کلیدی در نیل به مدیریت و برنامه ریزی بهینه منابع و اهداف توسعه پایدار خواهند داشت.

انجمن سنجش از دور و GIS ایران، به عنوان یکی از انجمن های دارای رتبه A در کمسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با بهره مندی از حضور اساتید و دانش پژوهان برجسته و متخصص عضو، با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، اولین نشریه تخصصی کشور در زمینه علوم سنجش از دور و GIS و کاربردهای آنها را با اهداف زیر منتشر می نماید:

 • گسترش و ارتقاء پژوهش،
 • انتشار نتایج پژوهش های علمی،
 • رشد آگاهی، توسعه علمی و دانش تخصصی در زمینه های تخصصی،
 • کمک به ایجاد همکاری علمی میان پژوهشگران در داخل و خارج کشور.

زمینه ها:

 • دیدگاههای تخصصی در موضوعات: سنجش از دور (راداری، مایکروویو غیرفعال، پردازشهای طیفی و فراطیفی، حرارتی و ...)؛ GIS (فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، تصمیم گیری و ...)؛ فتوگرامتری (بردکوتاه، لیزراسکن، استخراج عوارض، مدل های ریاضی و ...) و ژئودزی (ماهواره ای، فیزیکی و ژئودینامیک)
 • دیدگاههای کاربردی در موضوعات: کشاورزی، جنگلداری، زمین شناسی، منابع آب، هواشناسی و اقلیم، منابع طبیعی، مدیریت شهری، اقیانوس شناسی ماهواره ای و ...

پایگاه های نمایه کننده:

 • ISC
 • google scholar
 • magiran
 • whatshotمقالات پر مخاطب
  ارائه روشی ترکیبی مبتنی بر بهینه سازی جمعیت مورچه ها و الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله فروشنده دوره گرد در GIS ارائه روشی ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی «فروشنده دوره گرد» تحلیل رابطه کاربری و پوشش اراضی و جزایر حرارتی شهر تهران، با استفاده از دادهای ETM+ کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در مطالعات مکان یابی کاربرهای صنعتی تعیین مناسب‌ترین روش استخراج دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست8 در کلان‌شهر کرج مدل‌سازی مکانی ـ زمانی وقوع طوفان‌های گرد‌وغبار در استان خوزستان بررسی روش های وزن دهی اطلاعات مکانی در GIS(مطالعه موردی: تهیه نقشه پتانسیل معدنی) انتخاب شاخص‌های فراطیفی (باریک‌‌باند) بهینه برای تخمین محتوای آبی گیاهان، با در نظر گرفتن شرایط متفاوت تراکم تاج پوشش گیاه و خاک پس‌زمینه ارائه روشی ترکیبی از شبکه های عصبی نظارت شده و نظارت نشده در طبقه بندی تصاویر سنجش از دور پهنه بندی کیفیت آلودگی آب رودخانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: رودخانه سیمینه رود)
  new_releasesآخرین مقالات چاپ شده
  پیش‌بینی پتانیسل پراکنش قورباغه پادراز جنگلی ایران ( Rana pesudodalmatina) با استفاده از مدل‌سازی توزیع گونه‌ای بهبود ترمیم خودکار چندضلعیهاي مسطح در سیستمهاي اطلاعات جغرافیایی کاربرد نمایههاي ژئومرفومتري در مدل سازي مکانی رخداد چشمههاي آب زیرزمینی در منطقۀ البرز میانی، با رویکرد احتمالی وزنی شاهد بررسی داده‌های بارش ماهواره‌های GPM و TRMM در مقیاس‌های روزانه، ماهیانه و فصلی در شهر تهران تدقيق رقومي سازي قطعات ثبتي با تکيه بر حفظ مساحت و طول هاي چند ضلعی برآورد مقدار مادة آلی خاک، با استفاده از داده‌های طیفی و مدل‌های آماری رگرسیون حداقل مربعات جزئی و رگرسیون مؤلفة اصلی استخراج ساختمان به کمک ادغام داده‌هاي ابرطيفي و ليدار به روش یادگیری ماشین ارزیابی اثرات اکوتوریسم بر منطقه رودبار قصران و لواسانات با استفاده از چارچوب DPSIR تخمین کدورت و غلظت کلروفیل آ در دریای خزر از طریق آنالیز چندزمانه تصاویر ماهواره‌ای مادیس و شبکه‌های عصبی موجکی مقایسۀ روش‌های بصری و خودکارِ مبتنی‌بر شیء در شناسایی لندفرم‌های حوضة یزدـ اردکان
  watch_laterمقالات در دست چاپ

  مکانیابی اراضی مستعد کاشت درخت انجیر در استان فارس با استفاده از منطق‌فازی و نرم افزار GIS

  پایش مکانی-زمانی پوشش برف در استان کردستان با استفاده از تصایر MODIS

  ریزمقیاس نمایی تصاویر مادیس به منظور تهیه نقشه تبخیر-تعرق روزانه با قدرت تفکیک بالا با استفاده از الگوریتم های SADFDT و STARFM

  بهبود خوشه‌بندی تصاوير فراطيفي با بکارگیری دیورژانس اطلاعات طیفی

  مطالعه فرونشست دشت خرمدره با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و بررسی مخاطرات آن

  تخمین تولید محصول یونجه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-2 منطقه مورد مطالعه: شرکت کشاورزی و دام‌پروری مگسال (قزوین)

  توسعه و کاربرد شاخص های محصول و وضعیت مزرعه با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره ای Sentinel-2

  مقایسه نتایج پردازش تصاویر ماهواره ای برای استخراج دگرسانی ها با کانی شناسی و مطالعات صحرایی در كانسار مس پورفيري سرکوه

  تفسیر شی مبنای تصاویر سنجش ازدوری با حد تفکیک بالا بر مبنای سیستم‌های دانش‌پایه

  بررسی مقایسه‌ای معیارهای متداول ارزیابی دقت و معیارهای مغایرت طبقه‌بندی تصاویر سنجش از دور

  بررسی تغییرات زمانی – فضایی آلبیدو سطح بر روی دشت سیستان در شرق ایران با استفاده از تولیدات سنجش از دور سنجنده مودیس ماهواره ترا

  طبقه بندی پوشش زمین با استفاده از آنتروپی شانون تصاویر پلاریمتری-اینترفرومتری راداری و الگوریتم میدان تصادفی مارکوف

  آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

  email