palette
تصویر صفحه خانگی مجله

سنجش از دور و GIS ایران

شماره جاری : دوره 10، شماره 3، پاییز 1397

شاپا چاپی : 5966-2008

شاپا الکترونیکی : 2588-6185

ننشریه علمی- پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران وابسته به انجمن سنجش از دور و GIS ایران و دانشگاه شهید بهشتی می باشد این نشریه بر اساس مصوبة کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره  10682/3 مورخ 28/12/87 موفق به دريافت رتبه علمی-پژوهشی گردید، اولین شماره آن در بهار سال 1388 به چاپ رسید و در حال حاضر بصورت فصلنامه با 5966-2008 ISSN و به زبان فارسی دستاوردهای علمی، پژوهشی محققان کشور را در زمینه های مرتبط با علوم سنجش از دور و GIS منتشر می نماید. bdccc8fda01388d

نمایه شده در پایگاه داده: magiran ,Google Scholar , ISC

اهداف و زمینه ها:

امروزه گردآوری، استخراج، بروزرسانی، تفسیر، ذخیره، ساماندهی و نمایش اطلاعات مکانی از طریق علوم سنجش از دور و GIS میسر می گردد و نقش کلیدی در نیل به مدیریت و برنامه ریزی بهینه منابع و اهداف توسعه پایدار خواهند داشت.

انجمن سنجش از دور و GIS ایران، به عنوان یکی از انجمن های دارای رتبه A در کمسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با بهره مندی از حضور اساتید و دانش پژوهان برجسته و متخصص عضو، با همکاری دانشگاه شهید بهشتی، اولین نشریه تخصصی کشور در زمینه علوم سنجش از دور و GIS و کاربردهای آنها را با اهداف زیر منتشر می نماید:

 • گسترش و ارتقاء پژوهش،
 • انتشار نتایج پژوهش های علمی،
 • رشد آگاهی، توسعه علمی و دانش تخصصی در زمینه های تخصصی،
 • کمک به ایجاد همکاری علمی میان پژوهشگران در داخل و خارج کشور.

زمینه ها:

 • دیدگاههای تخصصی در موضوعات: سنجش از دور (راداری، مایکروویو غیرفعال، پردازشهای طیفی و فراطیفی، حرارتی و ...)؛ GIS (فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، تصمیم گیری و ...)؛ فتوگرامتری (بردکوتاه، لیزراسکن، استخراج عوارض، مدل های ریاضی و ...) و ژئودزی (ماهواره ای، فیزیکی و ژئودینامیک)
 • دیدگاههای کاربردی در موضوعات: کشاورزی، جنگلداری، زمین شناسی، منابع آب، هواشناسی و اقلیم، منابع طبیعی، مدیریت شهری، اقیانوس شناسی ماهواره ای و ...

پایگاه های نمایه کننده:

 • ISC
 • google scholar
 • magiran
 • whatshotمقالات پر مخاطب
  new_releasesآخرین مقالات چاپ شده
  ریزمقیاس نمایی تصاویر مادیس به منظور تهیه نقشه تبخیر-تعرق روزانه با قدرت تفکیک بالا با استفاده از الگوریتم های SADFDT و STARFM توسعه و کاربرد شاخص های محصول و وضعیت مزرعه با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره ای Sentinel-2 پایش مکانی-زمانی پوشش برف در استان کردستان با استفاده از تصایر MODIS تخمین تولید محصول یونجه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-2 منطقه مورد مطالعه: شرکت کشاورزی و دام‌پروری مگسال (قزوین) مطالعه فرونشست دشت خرمدره با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و بررسی مخاطرات آن بهبود خوشه‌بندی تصاوير فراطيفي با بکارگیری دیورژانس اطلاعات طیفی مکانیابی اراضی مستعد کاشت درخت انجیر در استان فارس با استفاده از منطق‌فازی و نرم افزار GIS پیش‌بینی پتانیسل پراکنش قورباغه پادراز جنگلی ایران ( Rana pesudodalmatina) با استفاده از مدل‌سازی توزیع گونه‌ای بهبود ترمیم خودکار چندضلعیهاي مسطح در سیستمهاي اطلاعات جغرافیایی کاربرد نمایههاي ژئومرفومتري در مدل سازي مکانی رخداد چشمههاي آب زیرزمینی در منطقۀ البرز میانی، با رویکرد احتمالی وزنی شاهد
  watch_laterمقالات در دست چاپ

  مقایسه نتایج پردازش تصاویر ماهواره ای برای استخراج دگرسانی ها با کانی شناسی و مطالعات صحرایی در كانسار مس پورفيري سرکوه

  تفسیر شی مبنای تصاویر سنجش ازدوری با حد تفکیک بالا بر مبنای سیستم‌های دانش‌پایه

  بررسی مقایسه‌ای معیارهای متداول ارزیابی دقت و معیارهای مغایرت طبقه‌بندی تصاویر سنجش از دور

  بررسی تغییرات زمانی – فضایی آلبیدو سطح بر روی دشت سیستان در شرق ایران با استفاده از تولیدات سنجش از دور سنجنده مودیس ماهواره ترا

  طبقه بندی پوشش زمین با استفاده از آنتروپی شانون تصاویر پلاریمتری-اینترفرومتری راداری و الگوریتم میدان تصادفی مارکوف

  آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

  email