نویسنده = رضا جعفری
سنجش کفیت مکان های شهری، با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره در GIS(مورد مطالعه : شهر تهران)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388

علی اکبر متکان؛ احمد پوراحمد؛ حسین منصوریان؛ بابک میرباقری؛ امین حسینی اصل


تجزیه و تحلیل طیفی آتش به منظورشناسایی و برآورد وسعت مناطق دچار حریق با استفاده ازتصاویر ماهواره ای

دوره 1، شماره 3، آذر 1388

علی سرکارگر اردکانی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ علی محمدزاده؛ علی منصوریان


ایجاد GIS همراه برای مدیریت حوادث در بستر SDI

دوره 1، شماره 3، آذر 1388

علی محمد مبارکی؛ علی منصوریان؛ محمدرضا ملک


ارائه روشی ترکیبی از شبکه های عصبی نظارت شده و نظارت نشده در طبقه بندی تصاویر سنجش از دور

دوره 1، شماره 3، آذر 1388

عطاءالله حدادی؛ محمدرضا صاحبی؛ مهدی مختارزاده؛ هیرش فتاحی


بازسازی 6S برای تصحیح تصاویر ماهواره ای در جو ایران (مطالعه موردی : تهران)

دوره 1، شماره 3، آذر 1388

محمدرضا مباشری؛ علی احمدی رستمی؛ علی صادقی نائینی؛ جلال کرمی


طراحی و پیاده سازی نقشه های متغیر مقیاس برای سامانه های ناوبری خودرو

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388

میثم شلیبی؛ محمدرضا ملک؛ علی اصغر آل شیخ؛ پوریا امیریان


ارائه مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی مبتنی برGIS به منظور ارزیابی سازگاری کاربرهای شهری

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388

محمد طالعی؛ محمدسعدی مسگری؛ شهرام محمد حسینیان


قابلیت داده های ترکیبی مادون قرمز و مایکروویو غیرفعال سنجش از دورو تخمین بازندگی و و پای سیلاب (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388

علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ داوود عاشورلو؛ جواد بداق جمالی؛ وهب محمدیان


ارائه روشی برای طبقه بندی داده های ابرطیفی AVIRIS ، با استفاده از استخراج ویژگی و ترکیب طبقه بندی کننده ها

دوره 1، شماره 1، تیر 1388

مجید رحیم زادگان؛ محمدرضا مباشری؛ محمدجواد ولدان زوج؛ یاسر مقصودی مهرانی


تحلیل رابطه کاربری و پوشش اراضی و جزایر حرارتی شهر تهران، با استفاده از دادهای ETM+

دوره 1، شماره 1، تیر 1388

علیرضا شکیبا؛ پرویز ضیائیان فیروز آبادی؛ داوود عاشورلو؛ سودابه نامداری


حساب دوگان گراف و کاربرد های GIS

دوره 1، شماره 1، تیر 1388

جواد صابریان؛ محمد رضا ملک؛ مجید همراه؛ استفن وینتر