نویسنده = علی شمس الدینی
ارزیابی زمانی- مکانی بارش ماهانه مبتنی بر داده های CHIRPS، TRMM و MERRA در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.48308/gisj.2024.234268.1194

زهرا برخورداری؛ علی شمس الدینی


بهبود تخمین پارامتر LAI با استفاده از توابع هزینة جایگزین و راهکارهای چندجوابه

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 61-74

10.52547/gisj.14.2.61

علی جعفر موسیوند؛ میثم شیرمحمدپور؛ علی شمس الدینی


آنالیز مقایسه‏ای بازیابی شاخص سطح برگ با استفاده از روش‏های یادگیری ماشین مبتنی‌بر داده‌های ابرطیفی

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 47-64

10.52547/gisj.12.3.47

بهزاد محمدی شیخ‏رضی؛ محمد شریف ملا؛ موسیوند علی‏ جعفر؛ علی شمس الدینی