کلیدواژه‌ها = OLI
پایش روند تغییرات چرخه فنولوژیکی گیاهان در شهر اهواز با استفاده از تصاویر سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.48308/gisj.2022.102890

مرتضی شریف؛ سارا عطارچی