کلیدواژه‌ها = یادگیری ماشین
بهینه سازی نتایج الگوریتم ML-Based GMDH به منظور افزایش دقت تشخیص ریزگرد‌ها و عمق دید افقی از طریق الگوریتم TLBO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.48308/gisj.2022.102900

مهدی امیری؛ فرزاد امیری؛ محمد حسین پوراسد؛ سیف اله سلیمانی


تفکیک محصولات زراعی با استفاده از ترکیب تصاویر سنتینل-1 و 2 دراستان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.48308/gisj.2023.103095

علی شمس الدینی؛ بهار اسدی


طبقه‌بندی ابرنقاط لیدار به‌کمک میدان تصادفی مارکوف و تکنیک‌های یادگیری ماشین

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 41-60

فرزانه عقیقی؛ امید مهدی عبادتی؛ حسین عقیقی